Arhivă

Arhivă pentru august, 2010

“Vreau sa fiu iubita”, de Nemirowsky I.

august 30th, 2010 admin Comments off

O femeie intră în boxa acuzaţilor. Era încă frumoasă, cu toată paliditatea ei, cu tot aerul ei rătăcit şi obosit; singure pleoapele, de o formă încîntătoare, erau ofilite de lacrimi şi gura veştejită, dar prea tînără. Părul ascuns de pălăria neagră, nu i se vedea.

îşi duse fără să-şi dea seama, amîndouă mîinile la gît, căutînd, fără îndoială, perlele colierului care îl împodobise …”
Continuare in pagina cartii: “Vreau sa fiu iubita“, de Nemirowsky I. disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Duminica dupa infern”, de Vartan Arachelian

august 30th, 2010 admin Comments off

In curînd, tovarăşe profesor, drapelul va fîlfii deasupra palatului nostru, zise Dragavei către Ioanide, alături de care urca scările de marmură ale intrării principale.

— Mă bucur, răspunse Ioanide, dar puţin mă şi întristez.

— De ce ?

— Acum încep atacurile. Şi curi…”
Continuare in pagina cartii: “Duminica dupa infern“, de Vartan Arachelian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Animalele si cutremurele de pamant”, de P.I.Marikovski

august 30th, 2010 admin Comments off

în urmă laşul era un oraş liniştit, indiferent parcă la timp şi istorie. Din fala de odinioară stăteau martore bisericile cu clopotele lor grele şi grave. laşul fusese ceva, acum era numai al doilea oraş al ţării. Doar cîţiva intelectuali, care nu luaseră drumul Bucureştilor, încercau să susţină o viaţă spirituală distinctă, inconfundabilă cu cea a Capitalei. De faima europeană de odinioară ieşenii se si…”
Continuare in pagina cartii: “Animalele si cutremurele de pamant“, de P.I.Marikovski disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Un risc asumat”, de Filip Teodorescu

august 30th, 2010 admin Comments off

Nu am nici un fel de dubiu că marea majoritate a concetăţenilor mei, şi nu numai ei, şi-au pus de mai multe ori întrebarea de ce colonelul Filip Teodeorescu nu face nici un fel de declaraţii presei, de ce nu scrie articole sau chiar o carte cu privire la evenimentele din decembrie 1989. Multe ziare, reviste, reprezentanţi a…”
Continuare in pagina cartii: “Un risc asumat“, de Filip Teodorescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pasienta-n “pas de trois”", de Livia Ardelean-Moldovan

august 30th, 2010 admin Comments off

Inainte ca salvarea să ajungă la stopul din piaţa mare, tînăra muri. Ultimele ei clipe de viaţă fuseseră îngrozitoare, suferinţa îi schimonosise chipul şi-i holbase ochii încă plini de lacrimi. Trupul subţire i se destinse încetişor, aşa că infirmiera şi brancardierul îi aşezară braţele, o ţinuseră pînă atunci, pentru că se zbătuse ca o nebună, şi o acoperiră cu cearşaful pînă peste cap.

— Va…”
Continuare in pagina cartii: “Pasienta-n “pas de trois”“, de Livia Ardelean-Moldovan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mortii nu mai stiu drumul spre casa”, de Cornel Brahas

august 30th, 2010 admin Comments off

Batrînul lup de mare

la „amiral benbow’

Squirel Trelawney, doctorul Livesey şi alţi cîţiva domni mi-au cerut să aştern pe hîrtie, cu de-amănuntul, tot ce ştiu despre Insula Comorilor şi să nu las nimic la o parte, în afară de poziţia sa geografică, deoarece se mai afla acolo o comoară, care n-a fost încă ridicată ; …”
Continuare in pagina cartii: “Mortii nu mai stiu drumul spre casa“, de Cornel Brahas disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mirovici, Printesa Tarakanova”, de G. P. Danilevski

august 30th, 2010 admin Comments off

IMPĂRĂTEASA ELISABETA PETROVNA s-a stins din viaţa la 25 decembrie 1761, în toiul războiului dintre Rusia şi Prusia. Armatele lui Frederic al Il-lea nu mai erau cele de altădată : cei mai buni ofiţeri ai săi erau fie morţi…”
Continuare in pagina cartii: “Mirovici, Printesa Tarakanova“, de G. P. Danilevski disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nisipul”, de Constantin Ciopraga

august 30th, 2010 admin Comments off

Stătea în living-room în căsuţa din Philadelphia. Stătea şi se uita la cei trei. Trei porci. Trei chipuri care rîdeau. Dinţi, ochi şi păr. Trei porci. …”
Continuare in pagina cartii: “Nisipul“, de Constantin Ciopraga disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Orgolii”, de Augustin Buzura

august 30th, 2010 admin Comments off

In timpul raportului de gardă, profesorul Cristian simţise o curioasă oboseală: umerii îi deveniseră grei, insuportabili, muşchii flasci, destinşi nu-l mai ascultau, îşi pierduseră energia, iar cînd, speriat, dusese mîna la frunte, uimit de răceala transpiraţiei, ar fi vrut să strige: „Doamne, ce se întîmplă? Asta să fie? .. .’, dar în locul cuvintelor auzi un geamăt uşor, şoptit, ce venea parcă de la o depărtare imensă. După o pauză lungă, pusti…”
Continuare in pagina cartii: “Orgolii“, de Augustin Buzura disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Fluturele si focul”, de Per Olof Ekstrom

august 30th, 2010 admin Comments off

Eva-Lotta Bergstrom tresări brusc auzind cunoscuta bătaie în uşă, dar nu răspunse. Cu cîteva gesturi grăbite şi nervoase işi mai trecu o dată pe faţă puful de pudră. Soren Holm avea obiceiul să intre în cabinele actorilor chiar şi atunci cînd i se răspundea „nu’. îşi exercita dreptul suveran de a deschide toate uşile, în ultimul minut, înainte de ridic…”
Continuare in pagina cartii: “Fluturele si focul“, de Per Olof Ekstrom disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Comoara din insula”, de Robert Louis Stevenson

august 30th, 2010 admin Comments off

De cîte ori, oare, în anii aceştia, de cînd, cu alţi prizonieri, am fost adus pe mare la Miravento, în fortăreaţa din insulă, am rostit în gînd numele Rafaelei şi al Ioanei, al Unchiului şi al lui Haritopol ?… De mii de ori — fără nici o exagerare !… Retras de la catedra lui de la Universitate, pe care o onorase aproape patru decenii, Unchiul — profesorul Ionel Pagu — nu era unchiul meu, c…”
Continuare in pagina cartii: “Comoara din insula“, de Robert Louis Stevenson disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Piatra lunii”, de Wilkie Collins

august 30th, 2010 admin Comments off

LUAREA CU ASALT A ORAŞULUI SCRINGAPATAM

(1799)

Randurile acestea, scrise în India, se adreseaza rudelor mele din Anglia. Vreau să explic ce m-a făcut să nu-i întind vărului meu, John Herncastle, o…”
Continuare in pagina cartii: “Piatra lunii“, de Wilkie Collins disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cogito”, de Ionel Sandulescu

august 30th, 2010 admin Comments off

Zburam de mai bine de o oră. Ne aflam deasupra unui strat gros de nori. Nu puteam să văd nimic. Orice speranţă de a descoperi direcţia în care mergeam îmi era spulberată. în compartimentul unde eram instalat, mă aflam doar cu paznicul. Nu ştiam cine este. Nu vorbea nimic. Şi, cu toate că era aşezat în spatele meu, o dată, încercînd să intru în vorbă cu el — m-am întors să-l v…”
Continuare in pagina cartii: “Cogito“, de Ionel Sandulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Valtoarea- biografie de razboi, biografie de pace- vol.IV”, de Radu Theodoru

august 30th, 2010 admin Comments off

Intr-un fel, istoria’ îşi spune şi închide ochii să nu vadă noaptea mucezind umedă în crengile negre ale teilor. Ştie că se apropie de un alt sfîrşit. Poate tot atît de dureros ca celălalt sfîrşit, atunci cînd a stat la bariera care-l despărţea de aerodrom, avioanele erau scoase din hangare şi el…

— Slujeşte, părinte, spune un glas răguşit, aspru, cumplit, disperat… îţi ordon să slujeşti ! Bestiile au îngropat-o ca pe-un cîine ! S…”
Continuare in pagina cartii: “Valtoarea- biografie de razboi, biografie de pace- vol.IV“, de Radu Theodoru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Complexul atomic- o istorie politica a energiei nucleare”, de B. Goldschmidt

august 30th, 2010 admin Comments off

Cucerirea de către om a înfricoşătoarelor forţe din structura atomică a materiei a început în ajunul celui de al doilea război mondial. A fost rezultatul unei descoperiri a ştiinţei pure : fisiunea nucleului atomului de uraniu.

Niciodată nu şi-a îndeplinit o descoperire atît de rapid şi de complet promisiunile : arma, motorul pentru submarin…”
Continuare in pagina cartii: “Complexul atomic- o istorie politica a energiei nucleare“, de B. Goldschmidt disponibila la ColtulColectionarului.ro