Arhivă

Arhivă pentru decembrie, 2010

“Secretul lui Watteau”, de Camille Mauclair

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Vieţile multor artişti celebri ne rămîn mai mult sau mai puţin necunoscute. Critica modernă, asociind oamenii şi operele, caută, folosind documentaţia şi metoda de care dispune, să acopere lacunele, să rezolve taine, să reînvie fantomele. Dar nu reuşeşte…”
Continuare in pagina cartii: “Secretul lui Watteau“, de Camille Mauclair disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Enigma din arhiva”, de Nicolae Stefanescu

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Deci, trebuie să descoperim un asasin care a săvarşit o crimă acum douăzeci de ani, zîmbi căpitanul Emil Bunea, potrivindu-şi ochelarii cu lentile groase.

— Nimic mai uşor ! mormăi Ana Voinea, colaboratoarea lui. Sper că mai găsim ceva… amprente la locul tei.

— Ma…”
Continuare in pagina cartii: “Enigma din arhiva“, de Nicolae Stefanescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Palmyra cere rendez-vous”, de Ilie Tanasache

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

CAPITOLUL I

Un bolid albastru fulgera pe pîrtia dreaptă, de asfalt, la peste două sute de kilometri de Bucureşti, in stingă, plopi mari, puternici, cu ramurile întinse ocrotitor deasupra şoselei. Acoperiş neliniştit, fremătător. Pe trunchiurile groase, la un metru, un metru si jumătate de pămînt…”
Continuare in pagina cartii: “Palmyra cere rendez-vous“, de Ilie Tanasache disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Blestematii de la Cezanne la Utrillo”, de Gilbert Guilleminault

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Da, iubite domnule Stock, cu unul pictez aşa cum văd, aşa cum simt. Şi simt foarte intens. Dumnealor, ăilalţi, simt şi văd la fel cu mine, dar nu îndrăznesc. Pictura lor e pictură pentru Salon.

Aşa îi vorbea Paul Cezanne ziaristului Stock în ziua aceea de 2…”
Continuare in pagina cartii: “Blestematii de la Cezanne la Utrillo“, de Gilbert Guilleminault disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Schite de calatorie”, de Iosif Vulcan

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

In conştiinţa marelui public, numele lui losif Vulcan se leagă nemijlocit de debutul lui Mihai Eminescu in paginile revistei Familia (la 25 februarie/9 martie 1866, cu poezia De-aş avea…), figura neobositului animator al literelor şi culturii româneşti din Transilvania de la sfîrşitul veacului trec…”
Continuare in pagina cartii: “Schite de calatorie“, de Iosif Vulcan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Rolul factorului uman in industria moderna a romaniei”, de Dumitru Ciucur

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Infăptuirea cu succes a obiectivului stabilit de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate — este legată în primul rînd de creşterea intensă a forţelor de producţi…”
Continuare in pagina cartii: “Rolul factorului uman in industria moderna a romaniei“, de Dumitru Ciucur disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tara dintre doua columne”, de Luminita Doja

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Nu vreau să-i cred pe cei care spun că pentru a călători printr-o ţară trebuie să fii străin. Nu numai pentru că drumurile mele de suflet sint cele care îmi descoperă sufletul neamului meu, ci si pentru că văd cutii drumurile lumii, ce trec acum prin noi, freamătă sub paşii oamenilor care vor sa-şi descopere şinele aflîndu-l pe cel al semenilor lor. De aceea poate nu …”
Continuare in pagina cartii: “Tara dintre doua columne“, de Luminita Doja disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Marco Visconti”, de Tommaso Grossi

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

CAPITOLUL I

Limonta este un sătuc ascuns parcă printre castani de privirea celui care, părăsind promontoriul de la Bellagio, pentru a naviga spre Lecco, îl caută cam pe la jumătatea coastei, în faţa localităţii Lierna. începînd din veacul al optulea şi pină în ultima vreme, cînd feudele din Lombardia…”
Continuare in pagina cartii: “Marco Visconti“, de Tommaso Grossi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Studii literare”, de G.Ibraileanu

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Puţine individualităţi literare au exercitat asupra intelectualilor moldoveni o influenţă atît de considerabilă, decisivă şi directă ca G. Ibrăileanu. Personalitatea sa iradia o adevărată vrajă şi generaţii întregi de scriitori l-au venerat pînă la idolatrie. Din viaţă, G. Ibrăileanu intra în legendă. Ionel Teodoreanu îl lua, în La Medeleni, mentorul spiritual al …”
Continuare in pagina cartii: “Studii literare“, de G.Ibraileanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“O spirala de ceata”, de Michele Prisco

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Cu mult înainte de Heraclit — unul din creatorii filozofiei materialiste în Grecia antică, cel care a rostit cunoscutul adevăr potrivit căruia „Nu…”
Continuare in pagina cartii: “O spirala de ceata“, de Michele Prisco disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Adela”, de G. Ibraileanu

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

-Bălţăteşti ! O improvizare de balci, pe şoseaua care vine de la Piatră, trece prin mijlocul satului, strîmbă, şerpuind printre rîpi, şi se duce la Tîrgu-Neamţului, înconjurată de singurătăţi.

Lume mult�…”
Continuare in pagina cartii: “Adela“, de G. Ibraileanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Spre tarmul dreptatii”, de D. Th. Neculuta

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

Viaţa şi activitatea

In ziua de o octombrie a anului 1859, in casa unui cizmar sărman din Targul frumos, a venit pe lume Dumitru Th. Neculuţă.

Zamfira si Toader aCiubotăriţii, părinţii poetului de mai tîrziu, o duceau greu, abia agonisindu-şi existenta. Copilul, Dumitrică, nu împlinise decît 10 ani cand, rămanand o…”
Continuare in pagina cartii: “Spre tarmul dreptatii“, de D. Th. Neculuta disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Honolulu”, de W. Somerset Maugham

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

PACIFICUL

Pacificul e la fel de Schimbător şi de nesigur ca sufletul omului. Uneori e cenuşiu precum Canalul Mînecii în dreptul capului Beachy Head, agitat de-o hulă puternică, iar alteori e aspru, înspumat cu coame albe şi turbulent. Rareori se întîmplă să fie albastru şi calm. Atunci însă e de-un albastru v…”
Continuare in pagina cartii: “Honolulu“, de W. Somerset Maugham disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Histriana”, de Veronica Porumbacu

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

PÎRVAN

Ce duh plutitor din vechime chemas…”
Continuare in pagina cartii: “Histriana“, de Veronica Porumbacu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Primavara”, de -

decembrie 31st, 2010 admin Comments off

AN, COPILUL NEGRU

An, nu-l striga nimeni. Numai Negruţu. Ii dăduse careva porecla asta şi rămăsese cu ea. Neglijenţă ori simplă întîmplare ? Maică-sa însăşi n-a luat în seamă acest fapt.

Nhien era văduvă …”
Continuare in pagina cartii: “Primavara“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

Categories: Citate Tags: , , ,