Arhivă

Arhivă pentru martie, 2011

“Frontul invizibil”, de Nicolae Minei

martie 31st, 2011 admin Comments off

1

99 la sută transpiraţie

Era un smîrc destul de lat, dar foarte puţin adînc, mai curînd o băltoacă întinsă. Tînărul îi aruncă o privire în treacăt, fără a-i acorda vreo atenţie deosebită. Dar cei trei bărbaţi mai vîrstnici care îl însoţeau se opriră la marginea unui ochi de apă verzui. Omul pe care-l cunoştea sub numel…”
Continuare in pagina cartii: “Frontul invizibil“, de Nicolae Minei disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Artiglio a marturisit”, de Silvio Micheli

martie 31st, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Există în cartea lui Silvio Micheli o tensiune interioară, o febră a comunicării adevărului, trăsături care se datoresc desigur şi caracterului polemic declarat. Faptele scafandrierilor italieni de pe „Artiglio’, în anii 1931—1933, au făcut senzaţie în lumea întreagă, recuperîndu-se bogăţii fabuloase de pe navele scufundate la mari adîncimi.

Aşa cum ne informează şi Silvio Micheli în prefaţa la ediţia ital…”
Continuare in pagina cartii: “Artiglio a marturisit“, de Silvio Micheli disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pasteluri si legende- V. Alecsandri”, de Alecsandri

martie 31st, 2011 admin Comments off

Perdelele-s lăsate şi lampele aprinse ; în soba arde focul, tovarăş mîngăios, Şi cadrele-aurite, ce do păreţi sint prinse Sub palidă lumină, apar misterios.

Afar�…”
Continuare in pagina cartii: “Pasteluri si legende- V. Alecsandri“, de Alecsandri disponibila la ColtulColectionarului.ro

“In muntii Liuilian”, de Mafin si Si Jun

martie 31st, 2011 admin Comments off

CUVINT ÎNAINTE

La 7 iulie 1937, Ungă Lugoufiao s-au petrecut evenimente grave. In ziua aceea, imperialiştii japonezi s-au năpustit cu armatele lor asupra Chinei. Supus voinţei japonezilor de care era legat prin tot felul de tratate, Gomindanul îşi îndreptă toate forţele spre oprimarea propriului său popor şi se dovedi neputincios de a opune vreo rezistenţă i…”
Continuare in pagina cartii: “In muntii Liuilian“, de Mafin si Si Jun disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cineva ne priveste”, de Dana Rosu

martie 31st, 2011 admin Comments off

Scriind această carte am aflat ca nu există animale „bune’ şi animale „rele’, că ele se tem de noi, că ne ocolesc ca pe un virtual duşman şi că nu atacă niciodată.

Am aflat că nu există animale „folositoare’ şi animale „nefolositoare’, că fiecare înseamnă ceva important în lanţul lung al vieţii pe pămînt şi că dispari…”
Continuare in pagina cartii: “Cineva ne priveste“, de Dana Rosu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Coborare in ape”, de Voicu Bugariu

martie 31st, 2011 admin Comments off

PARTEA ÎNTÎI

Savuroasa renunţare, insipida perseverenţă. Paradoxuri ? Ceva în genul lumina întunericului sau gheaţă fierbinte’ ? Oximoron ? Procedeu retoric şocant, menit să producă un mic vertij intelectual ? Este în măsură să răspundă : sînt, pur şi simplu, două adevăruri psihologice, dar nu şi morale. De ce ar fi atît de gustos un abandon ? în primul rînd, ra…”
Continuare in pagina cartii: “Coborare in ape“, de Voicu Bugariu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sarpele impacarii noastre”, de Mihai Tunaru

martie 31st, 2011 admin Comments off

Damian Vecerdea : un portret în mov

Basculanta încărcată cu nisip iese pe o şosea largă, scoate fulgere tubulare şi bubuie constant, că nu degeaba mai întîi a fost fulgerul pe lume şi numai după aceea tunetul. Omul care a sărit de la etaj zace pe nisipul umed şi rece cu faţa în jos. A avut noroc, noroc cu carul, cu basculanta…”
Continuare in pagina cartii: “Sarpele impacarii noastre“, de Mihai Tunaru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Viata lui Gabriele D’Annunzio”, de Piero Chiara

martie 31st, 2011 admin Comments off

CAPITOLUL I

La 12 martie 1863 se năştea la Pescara, în casa de pe strada Manthone, consacrată astăzi memoriei sale, Gabriele D Annunzio, fiul legitim al lui Francesco Paolo Rapagnetta D Annunzio şi al Luisei de Benedictis. Nu la bordul brigantinei Irene, cum l-a făcut poetul să creadă pe Scarfoglio în 1882, şi cum a scris în 1894 în Reuve de Paris, ci pe uscat, şi, în plus, pe lîngă aceste inexactităţi, cu o situaţie uşor de clarificat în registrele de…”
Continuare in pagina cartii: “Viata lui Gabriele D’Annunzio“, de Piero Chiara disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poveste de iarna”, de Mihai Zamfir

martie 31st, 2011 admin Comments off

I

Telefonul sună a cincea oară. A şasea oară. Adriana nu-i acasă. Inutil să mai insiste, de obicei receptorul se ridică între al doilea şi al treilea apel. Telefonul e plasat în a doua cameră a micului apartament, în dormitorul din fund, lîngă pat; se ajunge la el din trei paşi.

Un cling ! trist în suportul de metal, zgomotul străzii se face mai intens, în timp ce moneda cade în cas…”
Continuare in pagina cartii: “Poveste de iarna“, de Mihai Zamfir disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Itinerar critic”, de Serban Cioculescu

martie 31st, 2011 admin Comments off

Neagoe Basarab —

un Eminescu al timpului său?

Două sînt problemele principale pe care le ridică învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie voievod : aceea a paternităţii şi aceea a valorii lor. Prin alte cuvinte : este această lucrare opera pravoslavnicului domnitor sau a unui călugăr ? Şi mai departe : sînt învăţăturile într-adevăr o operă capitală, comparabilă cu Principele lui Machiavelli ? Descoperită de mai multe ori, de slavi…”
Continuare in pagina cartii: “Itinerar critic“, de Serban Cioculescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scurta calatorie in Grecia”, de Ion Papuc

martie 31st, 2011 admin Comments off

I. LUMEA CA REMINISCENŢA

A vedea — ce sens poate să aibă, şi încă în Grecia, cînd chiar pe pămîntul acestei ţări cu peste 2.000 de ani în urmă s-au rostit hotărîte cuvinte de scîrbă la adresa a ceea ce poate fi văzut, şi nu numai, ci şi împotriva actului în sine. Mai întîi că, asemeni cu tot ce poate fi cunoscut prin simţuri, ceea ce vedem…”
Continuare in pagina cartii: “Scurta calatorie in Grecia“, de Ion Papuc disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sunetul dinlauntru”, de Tudor Arghezi

martie 30th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

A vorbi despre proza scurtă argheziană înseamnă să te adresezi publicisticii. Noţiunea de publicistică o folosim, in acest context, pentru a desemna o operă uriaşă, acoperind multe decenii şi care e risipită în reviste de notorietate sau pe foiţe aproape uitate. Abia cînd se vor aduna în volume tocie tabletele, …”
Continuare in pagina cartii: “Sunetul dinlauntru“, de Tudor Arghezi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Frumoasele cartiere”, de Louis Aragon

martie 30th, 2011 admin Comments off

I

Intr-un orăşel francez, o gîrlă moare de căldură deasupra unui bulevard, unde, pe înserat, bărbaţi joacă popice, şi bila dansează sub loviturile îndemînatice ale unui flăcău ce a tras la sorţi, avînd prinsă de şapcă o diplomă ilustrată de recrut făcută triunghi, dintr-acelea pe care nişte coţcari de bilei cu faţa oacheşă şi vorba răstită le vindeau în uşa prim�…”
Continuare in pagina cartii: “Frumoasele cartiere“, de Louis Aragon disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vara vrajmasa”, de Eugenia Tudor Anton

martie 30th, 2011 admin Comments off

Capitolul I

M-am sculat atît de dimineaţă ! se gîndi. De ce însă cu acel simţăimînt ciudat că am ceva important, foarte important de făcut şi că trebuie să-1 fac neapărat, acum, cit mai repede ? ! Altfel…

Altfel ce ? Să nu mă prindă amiaza, să nu mă prindă caldura. Un simţămînt ciudat, de grabă şi de încă ceva greu de lămurit. în definitiv, de…”
Continuare in pagina cartii: “Vara vrajmasa“, de Eugenia Tudor Anton disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cestiuni secundare- chestiuni principale”, de Mihai Sin

martie 30th, 2011 admin Comments off

ţancuşul omeniei

Nu demult, un prieten profesor, căruia îi mulţumesc pe această oale, mi-a trimis un text tipărit, primit la şcoala unde lucrează. Acest text, pe care îl consider senzaţional, şi vom vedea de ce, se vrea a fi o ofertă-reclamă. îl reproduc întocmai, cu toate greşelile de ortografie, tipar şi de altă natură, lăsîn…”
Continuare in pagina cartii: “Cestiuni secundare- chestiuni principale“, de Mihai Sin disponibila la ColtulColectionarului.ro