Arhivă

Arhivă pentru aprilie, 2011

“Un om intre oameni”, de Camil Petrescu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

Fuga din fata revoluţiei

untem în 1821, pe la începutul lui februarie. Iarna fusese destul de uşoară, căci după o zăpadă moale şi deasă, căzută cam după Sânt…”
Continuare in pagina cartii: “Un om intre oameni“, de Camil Petrescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Codul familiei comentat si adnotat”, de Scarlat Serbanescu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

Transformările structurale din domeniul social economic si politic, petrecute în ţara noastră după 23 August 1944, au antrenat prefaceri radicale şi în domeniul dreptului. Vechiul drept burghez a fost înlocuit cu un drept de tip nou, superior dreptul socialist. In cadrul lui au apărut noi ramuri de drept. Pe linia acestor prefaceri calitative se înscrie şi constituirea dreptului familiei ca ramură aparte, dis…”
Continuare in pagina cartii: “Codul familiei comentat si adnotat“, de Scarlat Serbanescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Perfectionarea sistemelor si metodelor de control asupra impozitelor indirecte”, de Elena Doina Leonte

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

Argument Măsura sau temperanţa înseamnă.. cumpătare şi moderaţie., a cărei origine este Puterea şi complementul său Dreptatea. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant De ce CONTROLUL FLSCAL? Pentru că în perioada dublei tranziţii pe care o parcurgem – spre economia de piaţă cu stat de drept, dar şi spre o nouă civilizaţie, a crescut importanţa unui sistem organizat şi controlat de colectare a veniturilor stat…”
Continuare in pagina cartii: “Perfectionarea sistemelor si metodelor de control asupra impozitelor indirecte“, de Elena Doina Leonte disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Finante si contabilitate- tematica si teste grila- vol.VI”, de Carmen Taranu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

EXAMENUL DE LICENŢĂ Sesiunea septembrie 2002 Are două componente de bază, cu notare distinctă: a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate în domeniul financiar-bancar pe bază de examen scris, tip grilă cu durata de 3 ore la una din disciplinele la alegere: 1. Finanţe publice şi de întreprindere, sau 2. Finanţe publice şi asigurări, sau 3. F…”
Continuare in pagina cartii: “Finante si contabilitate- tematica si teste grila- vol.VI“, de Carmen Taranu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Natiunea intre starea de securitate si criza politico-militara”, de Aurel V. David

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE In investigaţiile care au precedat redactarea textului acestui studiu am urmărit să clarific în ce condiţii o naţiune se poate afla la limita securităţii sau insecurităţii sale şi care sunt sursele care îi pot provoca starea de criză. Pentru soluţionarea acestor probleme, mi-am propus să identific sistemul teoretic ce poate oferi explicaţia cea mai pertinentă. Analizele efectuate sunt suficient de cuprinzătoare şi nuanţate, deoarece au făcut posibile constatări utile pentru elaborarea strategiilor de securitate naţională. Textul acestui studiu cuprinde analize p…”
Continuare in pagina cartii: “Natiunea intre starea de securitate si criza politico-militara“, de Aurel V. David disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Azi ori niciodata- today or never”, de Martin Allwood

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

AZI ORI NICIODATĂ Ori de cîte ori se putea descotorosi de îndatoririle pe care le avea în Chapultepec, o lua spre Cuernavaca. Pe împărăteasă nu o încîntau cîtuşi de puţin călătoriile lungi cu caleaşca peste munţi, aşa că el pleca deseori singur. începuse să-i placă, ba chiar să îndrăgească acest ţinut straniu şi îndepărtat din America, unde totul se deosebea atît de mult de Austri…”
Continuare in pagina cartii: “Azi ori niciodata- today or never“, de Martin Allwood disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Dc power supply handbook”, de -

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

INTRODUCTION Regulated power supplies employ engineering techniques drawn from the latest advances in many disciplines such as: low-level, high-power, and wide-band amplification techniques; operational amplifier and feedback principles; pulse circuit techniques; and the constantly expanding frontiers of solid state component development. The full benefits of the engineering that has gone i…”
Continuare in pagina cartii: “Dc power supply handbook“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Luntrasii lui Vlad Voda”, de Ion Arama

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

CAPITOLUL ÎNTÎI Doi călăreţi goneau pe drum. Goneau şi colbul înălţat de sub copite se înfoia încet în urmă, acoperind vîrfurile copacilor. Din ceaţa aceasta de praf învolburat, ascuns în ea, folosind-o ca pe-o oglindă înşelătoare, se strecura al treilea. Pe la jumătat…”
Continuare in pagina cartii: “Luntrasii lui Vlad Voda“, de Ion Arama disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prostaglandinele in patologie si terapeutica”, de E. Pausescu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

Capitolul 1 INTRODUCERE tructura şi metabolismul prostaglandinelor Prostaglandinele au fost descoperite de von Euler (2 418) şi Goldblatt (835) cu aproape o jumătate de secol în urmă. Cu toate că ele au fost descoperite în extractele de spermă umană şi în veziculele seminale de berbec, iniţial s-a considerat că originea lor este prostatică, fapt pentru care li s-a dat această denumire, rămasă în …”
Continuare in pagina cartii: “Prostaglandinele in patologie si terapeutica“, de E. Pausescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Aterizare interzisa”, de L. Tarco

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

CAPITOLUL I Merg pe un coridor lung, interminabil, în faţa mea păşeşte un om în halat alb. Este medic sau nu este, nu ştiu, mi-e totuna. Paşii noştri sună puternic pe pardoseala de piatră lucioasă şi fiecare pas stîrneşte un ecou prelung. Calc în ritmul celui din faţă, ceea ce mi se pare de-a dreptul caraghios, încerc să schimb cadenţa, da…”
Continuare in pagina cartii: “Aterizare interzisa“, de L. Tarco disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Michelangelo”, de Stefania Popescu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

RENAŞTEREA ITALIANA EPOCA ŞI SEMNIFICAŢIA EI de NINA FACON In planul gîndirii şi al artei, Italia este, timp de aproape două secole, în Quattrocento şi în Cinquecento, focarul de cultură din care s-a născut spiritul modern al Europei. Renaşterea, astfel numită de istoricii romantici ai secolului trecut, atribuie omului funcţia determinantă, de făuritor al propriei sale vieţi şi al istoriei, înălţîndu-l în demnitate, privindu-l c…”
Continuare in pagina cartii: “Michelangelo“, de Stefania Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Zeii coboara din olimp”, de Dimos Rendis

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

CAPITOLUL I Cădea o ploaie măruntă şi rece… Ploua fără nici o noimă. O ploaie care nu-i trebuia nici măcar ierbii. Părea mai degrabă un ciudat amestec chimic obţinut în laboratoarele nemţeşti din timpul războiului, unul din „Ersatz-urile care inundau piaţa Europei cotropită de armatele hitleriste. Cu greu ai fi putut să recunoşti ploaia în acest nisip lichid şi rece care cădea din ce…”
Continuare in pagina cartii: “Zeii coboara din olimp“, de Dimos Rendis disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Chipuri si marturii”, de Ana Voileanu-nicoara

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

GRĂMĂTICUL Şl URMAŞII SĂI Cobor şi sînt plămădită din cele două straturi sociale fundamentale ale românilor din Ardeal : cel ţărănesc, cu o pronunţată notă cărturărească, după tata ; după mama, din med…”
Continuare in pagina cartii: “Chipuri si marturii“, de Ana Voileanu-nicoara disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Arcul asteptarii”, de Ion Bulei

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

CĂ7RE CITITOR Istoria unei naţiuni are cîteva mari înţelesuri care merg pe dedesubtul vieţii de zi cu zi. Şi vine un moment în care toate aceste înţelesuri se strîng într-un mănunchi, într-o unică şi totală voinţă, voinţa naţiunii de a fi ea însăşi. Şi atunci toate ies la suprafaţă, trăiesc puternic, denumind mai mult decît oricînd specificul naţional al unui popor. Tot ceea ce constituie puterea de viaţă a naţiunii se luminează atunci atît de …”
Continuare in pagina cartii: “Arcul asteptarii“, de Ion Bulei disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Antologia umorului liric”, de Tudor Mainescu

aprilie 29th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA Privită de unii cu nedumerire sau suspiciune, categoria umorului liric este expresia unei realităţi literare fecunde, împletită consecvent cu drumurile poeziei moderne şi confirmată ca atare de însăşi evoluţia poeziei româneşti într-o durată de peste un secol. Definite deopotrivă ca structuri deschise, în perpetuă osmoză cu noi elemente, umorul şi lirismul erau predestinate să se întâlneas…”
Continuare in pagina cartii: “Antologia umorului liric“, de Tudor Mainescu disponibila la ColtulColectionarului.ro