Arhivă

Arhivă pentru mai, 2011

“Vantul de seara”, de Pavlo Zahrebelnii

mai 31st, 2011 admin Comments off

Femeile simt chiar de la distanţă mediocritatea bărbaţiltor. Cum, de altfel, îi intuiesc si pe cei de aleasă înzestrare. Pînă acum Anastasia fusese convinsă că şi pe ea natura a dăruit-o din plin cu această capacitate uimitoare, care o situa deasupra universului bărbaţilor, îndreptăţind-o să se poarte cu toţi reprezentanţii acestui univers, dacă nu dispreţuitor, măcar cu condescendenţă. Anastasia numea aceasta : răfuieli istorice. . Uite ce e, zicea ea, voi ne-aţi asuprit, ne-…”
Continuare in pagina cartii: “Vantul de seara“, de Pavlo Zahrebelnii disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Franta- Elisabeta Prisnea”, de Elisabeta Prisnea

mai 31st, 2011 admin Comments off

PARTEA INTII

GEOGRAFIA FIZICĂ A FRANŢEI

PRIVIRE GENERALA ASUPRA CONDIŢIILOR NATURALE

Paralela de 45, care în Romînia taie Delta Dunării — şi îndreptîndu-se spre vest — trece prin zona podgoriilor din sudul ţării, în Franţa, după ce părăseşte împrejurimile vechiului oraş Grenoble, străbătînd-o de la răsărit la apus, ajunge la ţărmul Oceanului Atlantic, la Bordeaux…”
Continuare in pagina cartii: “Franta- Elisabeta Prisnea“, de Elisabeta Prisnea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Executarea mecanizata a tencuielilor”, de D. Sleahtenea

mai 31st, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Creşterea continuă a volumului de lucrări de construcţii din iR.P.R. a pus diverse probleme in legătură cu asigurarea necesarului de forţe de muncă.

Economia de forţe de muncă se realizează in special prin introducerea pe scară cit, mai largă a mecanizării proceselor tehnologice şi mai cu seamă a acelor procese care necesită volum…”
Continuare in pagina cartii: “Executarea mecanizata a tencuielilor“, de D. Sleahtenea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prima conferinta de radiobiologie si utilizarea radioizotopilor in medicina biologie si stiinte agricole”, de -

mai 31st, 2011 admin Comments off

RADIOBIOLOGIA (REALIZĂRI, SARCINI)

In introducere se conturează preocupările radiobiologiei şi legăturile ei cu celelalte domenii de activitate ştiinţifică.

Apoi se trec în revistă realizările teoretice în radiobiologie şi se reconsideră unele fenomene radio biologice în lumina …”
Continuare in pagina cartii: “Prima conferinta de radiobiologie si utilizarea radioizotopilor in medicina biologie si stiinte agricole“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Filtre numerice”, de O. Radu, GH. Sandulescu

mai 31st, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ

In ultimii ani are loc o considerabilă lărgire a aplicaţiilor tehnicilor de prelucrare numerică a semnalelor. Filtrele numerice an în acest cadru o pondere deosebită.

Prin apariţia a numeroase lucrări, studii, publicaţii au fost elaborate bazele teoretice ale filtrelor numerice. în acelaşi timp, progresele tehnologice remarcabile în domeniul circuitelor şi calculatoarelor numerice au permis …”
Continuare in pagina cartii: “Filtre numerice“, de O. Radu, GH. Sandulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scrieri filozofice”, de Herbert Marcuse

mai 31st, 2011 admin Comments off

HERBERT MARCUSE O BIOGRAFIE INTELECTUALĂ

S-au împlinit, anul trecut, cinci decenii de cînd a apărut prima lucrare înregistrată în bogata listă a scrierilor lui Herbert Marcuse: este vorba do o simplă bibliografie a operelor lui Schiller, întocmită pe baza utilizării unei biblioteci-Schiller numită die Trămelsche Schiller-Bibliothek. Lucrarea nu pare a avea vreo semnificaţie deosebită, de vreme ce nici unul dintre comentatorii oper…”
Continuare in pagina cartii: “Scrieri filozofice“, de Herbert Marcuse disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scrima cu sabia”, de Angelo Pellegrini

mai 31st, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

Prezenta lucrare a încercat să cuprindă informaţia acumulată în ultimii ani, atît în domeniul scrimei cu sabia, ît şi în alte domenii cu implicaţii profunde în pregătirea scrimerilor.

Şansele de afirmare a măiestriei unui antrenor sau portiv cresc direct proporţional cu niv…”
Continuare in pagina cartii: “Scrima cu sabia“, de Angelo Pellegrini disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nichita Stanescu intre poesis si poiein”, de Stefania Mincu

mai 31st, 2011 admin Comments off

In căutarea unui nou principiu poetic sau transgresarea poeticităţii Prin întreaga sa operă, cuprinsă atît în volumele de versuri, cît şi în cele de eseuri (Cartea de recitire, Respirări, Anrimetafizica), Nichita Stănescu se revelă a fi nu doar un simplu reprezentant al poeziei contemporane, ci o conştiinţă artistică ce regîndeşte de la capăt întreaga poeticitate (cum puţini o fac astăzi), propunînd atît expresia unei experienţe de m…”
Continuare in pagina cartii: “Nichita Stanescu intre poesis si poiein“, de Stefania Mincu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sviatoslav Richter”, de V. I. Delison

mai 31st, 2011 admin Comments off

ÎN LOC DE PREFAŢA

Sviatoslav Richter este un fenomen prodigios. El este mîndria şcolii interpretative sovietice. Proporţiile imense ale măiestriei sale uimesc şi entuziasmează. Lui îi este accesibilă întreaga gamă de sentimente ale artei muzicale, de la lirica intimă la patosul grandios. Richter transmite auditoriului un vast repertoriu şi nu se opreşte nicio…”
Continuare in pagina cartii: “Sviatoslav Richter“, de V. I. Delison disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Hidroenergetica- folosirea energiei apelor”, de -

mai 31st, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Problema folosirii multilaterale a apelor, legată de electrificare, şi de irigare pe de o parte, de crearea unor noi cai de comunicaţii, pe de alta parte, constitue una dintre preocupările importante în munca de construire a socialismului în ţara noastră.

Tov. Gh. Oheorghiu-Dej a arătat că lichidarea înapoierii economice şi culturale a ţării, pe baza trecerii la marea producţie socialistă în industrie şi în agricul…”
Continuare in pagina cartii: “Hidroenergetica- folosirea energiei apelor“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tehnologii mecanizate de refacere a padurilor”, de Grigore Radu

mai 31st, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Lucrurile mecanizate de cultură şi refacere a pădurilor constituie o parte integrantă a complexului de măsuri, menit să contribuie la creşterea producţiei şi a productivităţii pădurilor precum şi la sporirea funcţiilor utile ale fondului forestier.

în ultimii ani a crescut simţitor ponderea lucrărilor mecanizate de refacere a arboretelor slab productive. Acţiunea urmăreşte înlocuirea în mod eficient şi economic, a unor arborele degradate, a căror existenţă nu-şi găseşte justificare. Varietatea mare a condiţiilor naturale …”
Continuare in pagina cartii: “Tehnologii mecanizate de refacere a padurilor“, de Grigore Radu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cofraje alunecatoare”, de Al. Bradescu

mai 31st, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Metoda cofrajelor alunecătoare este cunoscută de câteva zeci e ani; totuşi nu a fost aplicată niciodată sub regimul burghezo-moşieresc, ceeace dovedeşte înapoierea noastră tehnică din acea vreme, înapoiere menţinută de îmbinarea intereselor burgheziei naţionale cu acelea ale imperialiştilor străini care ne exploatau.

Introducerea la noi a acestui sistem superior de lucru, acum, se datoreşte şi altor factori de seamă şi anume :

cunoaşterea şi aprofundarea tehnice…”
Continuare in pagina cartii: “Cofraje alunecatoare“, de Al. Bradescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Teorie si tabele de dimensiuni pentru barajele de greutate folosite in corectarea torentilor”, de Iulian Z. Voiculescu

mai 31st, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor din sectorul de corectare a torenţilor cit şi din alte sectoare hidrotehnice cu activitate similară. Ea tratează problema barajelor de greutate utilizate la reţinerea apei şi materialelor aluvionare, la consolidarea malurilor şi albiilor toren…”
Continuare in pagina cartii: “Teorie si tabele de dimensiuni pentru barajele de greutate folosite in corectarea torentilor“, de Iulian Z. Voiculescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Marturia unei generatii”, de F. Aderca

mai 31st, 2011 admin Comments off

Prin toamna anului 1950 la biblioteca Institutului de Relaţii cu Străinătatea — aflată atunci în bulevardul Dacia — putea fi întîlnit un om de statură potrivită, cu părul şi mustaţa căruntă, cu privirea spălăcită şi inexpresivă. Părea ursuz din fire, nu mi-1 imaginam zîmbind şi pe faţa lui nu puteam niciodată citi vreun gînd. Era pentru no…”
Continuare in pagina cartii: “Marturia unei generatii“, de F. Aderca disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mecanica tehnica- vol.II”, de D. Boiangiu

mai 31st, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Călăuzită de partid, clasa muncitoare din ţara noastră a dobândit importante succese. Volumul producţiei în 1960 a crescut de 5 ori faţă de nivelul producţiei din 1938. Producţia constructoare de maşini a căpătat un deosebit avînt.

Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1960—1965 prevăd ca sarcină fundamentală a planului economiei pe şase ani dezv…”
Continuare in pagina cartii: “Mecanica tehnica- vol.II“, de D. Boiangiu disponibila la ColtulColectionarului.ro