Arhivă

Arhivă pentru iulie, 2011

“Profitabila conditie”, de Nicolae Florescu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

O SIMPLĂ PRECIZARE

De ce profitabila condiţie?

Mai întîi pentru că demersurile şi investigaţiile cărţii de faţă n-ar fi fost în mare parte posibile dacă n-am fi beneficiat’oarecum de o situaţie privilegiată: aceea de a cunoaşte, a ne familiariza şi a ne mişca liberi, cu o curiozitate mereu trează, vreme de aproape un deceniu, prin spaţiul ascuns, tăinuit îndeobşte, al laboratorului de cre…”
Continuare in pagina cartii: “Profitabila conditie“, de Nicolae Florescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Studii critice de estetica”, de -

iulie 13th, 2011 admin Comments off

V. TASALOV

CAPITALISMUL ŞI CULTURA

„In zilele noastre, fiecare lucru, pare-se, generează contrarul său. Vedem că maşinile, dotate cu miraculoasa capacitate de a reduce munca omenească şi de a o face mai rodnică, îi condamnă pe oameni la foamete şi istovire. Noile izvoare ale bogăţiei se transformă printr-o ciudată fata…”
Continuare in pagina cartii: “Studii critice de estetica“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Inainte de Watergate-probleme ale coruptiei in societatea americana”, de -

iulie 13th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Istoricii trebuie să abordeze problema corupţiei dintr-o dublă perspectivă. în calitate de cetăţeni, pe de o parte, ei trebuie să deplîngă subminarea atît de serioasă a integrităţii individuale şi a încrederii sociale. Pe de altă parte, în calitate de cercetători ai societăţii, ei trebuie să vadă în corupţie, în ritmul şi …”
Continuare in pagina cartii: “Inainte de Watergate-probleme ale coruptiei in societatea americana“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Paddy McGann sau Diavolul din bustean”, de William Gilmore Simms

iulie 13th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Celebrul vers al lui Robert Frost, „Pămîntul a fost al nostru mai inainte să lini noi ai pămîntului’,. nu e probabil mai adevărat în catul Amerlcii decît al oricărui alt colţ al Tcrrci ; ceea ce deosebeşte însă Lumea Nouă do toate celelalte naţiuni este caracterul conştient al devenirii întru cultură. In America, acest proces nu se petrece în mod spontan, ca o cucerire subiectivă, paralelă cu aceea obiectivă a mediului înconjurător, ci e resimţit la început sub forma unei dramatice frus…”
Continuare in pagina cartii: “Paddy McGann sau Diavolul din bustean“, de William Gilmore Simms disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Inger si killer”, de Ioana Balan

iulie 13th, 2011 admin Comments off

Ascunsă sub oglinda textualizării (în original,manuscrisul purta chiar titluliOglinda falsă) Ioana Bălan folosind xenogeneza,paranteza,punerea în abis,ori personajele duble (substituirea,de exemplu, a autoarei cu Babuina,ori a acesteia cu o cerşetoare,aparent oarecare,a lui Benn cu un personaj dintr-o altă ‘oglindă’ etc.) ori alte elemente de concepere a textului:ground-ul,fabula în fabulă (descrisă pe larg de Umberto Eco) unde actanţii îşi schimba rolurile,creindu-se,astfel,o confuzie ge…”
Continuare in pagina cartii: “Inger si killer“, de Ioana Balan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Suceava – ghid turistic al judetului”, de Ion Bojoi, Nicolae Ursulescu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

Călătorule,

Neasemuite frumuşeii le cheamă înspre toate colţurile (arii, pe drumeaguri şi poteci, pe întinderi de cîmpie, printre dealuri molcome cu vii şi cu livezi, ori prin codri răcoroşi, cu chiote de fluiere, cu înfiorate tînguiri de bucium şi cu ape limpezi ca cristalul, intîlnind în preajmă furnicar de oameni, şi căsu(e cu pereţii albi ca neaua, şi zidiri înalte, zvelte şi cochete, şi uzine, combinate, şantiere, mine, porturi, fabrici, lanuri înfrăţite şi cu spicele de aur, grel…”
Continuare in pagina cartii: “Suceava – ghid turistic al judetului“, de Ion Bojoi, Nicolae Ursulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Iesirea din iarna”, de Paul Anghel

iulie 13th, 2011 admin Comments off

Intîlnirea Păunei Catargi cu prinţul fusese o ratare. Acest bărbat cu ochi albaştri, cu faţă palidă şi cu păr negru s-a dovedit a fi prea deasupra lucrurilor, prea rece şi prea distant, ca să-1 anime accidentul unei asemenea întîlniri. La rîndu-i, Păuna nici măcar nu dorise pentru ea această întîlnire, dar un întreg…”
Continuare in pagina cartii: “Iesirea din iarna“, de Paul Anghel disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Impotriva tuturor- o pagina din epopeea ceha”, de Alois Jirasek

iulie 13th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

In anul 1852, istoricul ceh, Frantiăek Palacky, îi scria lui Karel Havlicek-Borovsky că poporul ceh ar avea nevoie de un Walter Scott. La data aceea, cînd Palacky dorea poporului său un mare romancier, care să smulgă trecutului cele mai emoţionante pagini din literatură, autorul romanului de faţă încă nu împlinise un an. El vă…”
Continuare in pagina cartii: “Impotriva tuturor- o pagina din epopeea ceha“, de Alois Jirasek disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Actualitati in medicina interna”, de V. Maximilian

iulie 13th, 2011 admin Comments off

CUVlNT ÎNAINTE

Impreună cu cîţiva colegi ne-am străduit să alegem din literatura medicală a anului 1976 articolele care ni s-au părut mai interesante şi să le prezentăm publicului nostru medical. Am căutat să le rezumăm cit mai clar cu putinţă şi să le sistematizăm într-o anumită ordine, care ni s-a părut utilă pentru informarea cititorului….”
Continuare in pagina cartii: “Actualitati in medicina interna“, de V. Maximilian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scadenta”, de T. C. Barbuceanu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

Trei femei

HEORGHE BALTOC MĂRIA GRACIOV ONSTANŢA VULCANESCU

27.VII.1986. Apărut : 1986. i tipar 13,25.

omanda nr. 50595 il Poligrafic Casa Scinteii înteii nr. 1 – Bucureşti, ica Socialistă România

Maşini de toate mărcile şi culorile grăbeau să ajungă la Ploieşti şi, cele mai multe, mai departe, în capitală. Ziua era frumoasă, senină şi călduţă, cum sînt mai toate zilele din ultima lună de primăva…”
Continuare in pagina cartii: “Scadenta“, de T. C. Barbuceanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“World Missions Policy Manual”, de -

iulie 13th, 2011 admin Comments off

DECLARATION OF FAITH

WE BELIEVE:

1. In the verbal inspiration of the Bible

2. In one God eternally existing in three persons; namely, the Father, Son, and Holy Ghost.

3. That Jesus Christ is the only begotten Son of the Father, conceived of the Holy Ghost, and born of the Virgin Mary. That Jesus was crucified, buried, and raised from the dead. That He ascended to heaven and is today at the right hand of …”
Continuare in pagina cartii: “World Missions Policy Manual“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Evadare din umbra”, de Ion Rusu Sirianu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

SUBLOCOTENENTUL ÎNCEPEA SA-ŞI REvină. In jur era o linişte ireală. Nimic nu mai amintea de vacarmul de mai înainte. Doar vîntul fîşia uşor, abia perceptibil, printre vîrfuri de brazi şi goruni, aducînd cu el semnele iernii care se apropia. încercă să se mişte, dar fără izbîndă. Ceya îl ţintuia strîns ca într-u…”
Continuare in pagina cartii: “Evadare din umbra“, de Ion Rusu Sirianu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Maimuta alba”, de John Galsworthy

iulie 13th, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ

Anul 1922 este un moment simbolic în istoria literaturii engleze : e anul în care apare trilogia lui Galsworthy, Forsyte Saga, şi romanul lui Joyce, Ulisses. Cele două opere pot fi socotite adevărate manifeste a două orientări opuse din literatura engleză contemporană : realismul critic, reprezentat de John Galsworthy, Bernard Shaw, Herbert …”
Continuare in pagina cartii: “Maimuta alba“, de John Galsworthy disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Opere 10- Eftimiu”, de Eftimiu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

O NUNTA ARISTOCRATICA

Pe treptele catedralei, la margine de tot, stăvilită de cordoane poliţieneşti, ca să lase loc liber alaiului mirilor şi să nu întineze preşurile roşii pe care vor trece nuntaşii, se înşira mulţimea curioşilor, iar în faţă şi pe laturile bazilicei, aşteptau echipajele, limuzinele luxoase ale invitaţilor la această ar…”
Continuare in pagina cartii: “Opere 10- Eftimiu“, de Eftimiu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Teste grila- chimie organica pentru bacalaureat si admiterea in invatamantul superior”, de Giorgiana Barbulescu

iulie 13th, 2011 admin Comments off

Prezenta culegere de teste pune la îndemîna celor ce studiază chimia organică în scopul susţinerii unui concurs de admitere, un instrument de verificare şi autoevaluare a cunoştinţelor, bazat pe programele şi manualele şcolare în vigoare.

In acelaşi timp, candidatul se familiarizează cu acest sistem de examen.

Pentru rezolvarea testelor şi autoevaluarea cunoştinţelor se impun cîteva lămuriri.

Culegerea euprinde trei părţi:

- Partea I – Teste parţiale, …”
Continuare in pagina cartii: “Teste grila- chimie organica pentru bacalaureat si admiterea in invatamantul superior“, de Giorgiana Barbulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro