Arhivă

Arhivă pentru septembrie, 2011

“Scrisoare catre animalele mici”, de Aurel Antonie

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Primele referiri la carte le găsim în tăbliţele de piatră descoperite de Churchward în 1868 într-un vechi templu budist din India. Stînd mai mulţi ani în zonă se împrieteneşte bine cu preotul templului. Acesta îi dezvăluie că tăbliţele au fost scrise în urmă cu peste 25 000 de ani în Ţara Mu de unde au ajuns în Birmania şi apoi în templul în…”
Continuare in pagina cartii: “Scrisoare catre animalele mici“, de Aurel Antonie disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Trufie si umbra”, de Corneliu Ifrim

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

GERUL

Gerul nu mai venise crîncen de Bobotează. Aproape de mijlocul lui ianuarie se făcuse cald ca primăvara, cînd dă colţul susaiului. Chiar o auzisem pe tuşa Linca spunîndu-i lui bărbatu-su că zău, parc-aş scoate puţin florile afară. Să s…”
Continuare in pagina cartii: “Trufie si umbra“, de Corneliu Ifrim disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Glasuri in campia tacerii”, de Dumitru Dem Ionascu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Jucăria

La ora cînd coborîse de ipe scara ridicată în conciu’ abatajului şi împlinea patruzeci şi nouă de ani, patru luni şi şase zile, amănunt pe care 1-a stabilit singur ulterior, lui Biţi Alior i s-a întîmplat un lucru cu totul neobişnuit. Aplecîndu-se să-şi lege şiretul de la bocanc şi-a descoperit chipul în băltoaca peste care urma să treacă, constatând că obrazul transpirat şi murdar de cărbune pe care se obişnuise să-1 vadă în fiecare dimineaţă, şi pe …”
Continuare in pagina cartii: “Glasuri in campia tacerii“, de Dumitru Dem Ionascu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Ritm si viteza”, de Dumitru Corbea

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

GAZETAR PE FRONTUL ANTIHITLERIST

Eroicele trupe româneşti, care luptau alături de cele sovietice, eliberaseră ultima palmă din pămîntul ţării şi îşi continuau drumul glorios pentru zdrobirea armatelor fasciste.

Eram redactor la ziarul Scînteia, şi în această calitate am fost chemat la conducerea Comitetului Central al P.C.R. şi mi s-a cerut să plec imediat p…”
Continuare in pagina cartii: “Ritm si viteza“, de Dumitru Corbea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Memoriile marchizului de Bradomin”, de Ramon del Vale- Inclan

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Ramon del Valle-Inclân, una din figurile cele mai proeminente ale literaturii spaniole de la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul celui de al XX-lea, este un scriitor de o singulară originalitate, atît prin existenţa cît şi prin; opera sa.

Viaţa lui Ramon del Valle Inclân poate fi considerată un roman în care conflictele şi confruntările au loc între omul…”
Continuare in pagina cartii: “Memoriile marchizului de Bradomin“, de Ramon del Vale- Inclan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Fereastra la strada”, de Stefan M. Gabrian

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Fereastră Ia stradă

Ar fi atît de simplu să zic nu-mi pasă, am necazurile mele şi nu mă interesează ce învîrteşte dumnealui peste drum. E însă exclus, nu pot, treaba mă priveşte direct şi personal, sînt răspunzător, mă enervează chiar şi gîndul că povestea durează, poate, de luni de zile, dacă nu de ani întregi. Iată că de atîta timp, la d…”
Continuare in pagina cartii: “Fereastra la strada“, de Stefan M. Gabrian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scrieri alese- Pogor”, de Vasile Pogor

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ Prezenţa redusă, în viaţa literară a epocii, a comisului Vasile Pogor a făcut să se cunoască prea puţine fapte din activitatea lui. Pentru contemporani, Pogor a fost numai autorul poeziei Neam vine si neam să trece şi traducătorul Henriadei, iar generaţia următoare, grăbită să asimileze elementele novatoare ale romantismului, nu a mai putut gusta genul de literatură peste care se aşezase deja colbul uitării. Totuşi, dintre reprezentanţii notori…”
Continuare in pagina cartii: “Scrieri alese- Pogor“, de Vasile Pogor disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Imparatii”, de Romulus Cojocaru

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PARTEA ÎNTÎI

E nebun de legat Ristea. O să-1 lege don’ şef şi-o să înfunde puşcăria. Auzi tărăşenie. Să ai coraj să te pui cu don’ Ghimpău. Şi să-1 şi înjuri ca la uşa cortului. De ce mă întrerupi, mă Nae? Te bagi şi tu în vorbă ca prostu. Ştiu toată tărăşenia, că doar fusei acolo. Zi-o, nene Dumitre, şi lasă-1 pe Nae. Păi, cum să fie, bine. Auzii pe Lena că zbier…”
Continuare in pagina cartii: “Imparatii“, de Romulus Cojocaru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Hronicul mascariciului Valatuc”, de Al. O. Teodoreanu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PREDOSLOVIE

In Hronic, vel-postelnicul Bulbuc, Ce-au scris cu cinste şi cu adevăr, Au pomenit, la curtea lui Ciubăr, De-un măscărici, anume Vălătuc.

Era ghiduş, isteţ în to…”
Continuare in pagina cartii: “Hronicul mascariciului Valatuc“, de Al. O. Teodoreanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Negriada”, de Aron Densusianu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Aron Densuşianu s-a născut, ca cel de la patrulea copil al preotului Vizantie Pop din Densuş, în noiembrie 1837. Şi-a început studiile acasă, continuîndu-le la şcoala „normală’ şi la şcoala militară din Haţeg, la gimnaziul din Blaj (1852—1860) şi la Academia de drepturi din Sibiu (1860—1864). Elev şi student deosebit de sîrguincios, izuteşte să-şi însuşească o frumoasă şi solidă cultură clasică, pe lîngă cunoştinţele juridice, şi manifestă d…”
Continuare in pagina cartii: “Negriada“, de Aron Densusianu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Romanii in lupta pentru cucerirea independentei depline de stat 1877-1878″, de Vasile Petrisor

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Cuvînt înainte

Lucrarea Românii în lupta pentru cucerirea independenţei depline de stat, 1877—1878 îşi propune să informeze cele mai diverse categorii de cititori cu privire la desfăşurarea evenimentelor istorice care au consacrat suveranitatea deplină a statului naţional român, evenimente de cea mai mare însemnătate în lupta multimilenară a poporului nostru pentru apărarea dreptului său sacru de…”
Continuare in pagina cartii: “Romanii in lupta pentru cucerirea independentei depline de stat 1877-1878“, de Vasile Petrisor disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Ora fantanilor”, de Ion Vinea

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

MARE

Nemărginiri sonore, a fulgerelor pradă, mi-e sufletul o mare ce clocotă-n apus, sub zarea de miraje spre care-ncet s-au dus înaltele catarge cu pînze de zăpadă.

…”
Continuare in pagina cartii: “Ora fantanilor“, de Ion Vinea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pseudo-cynegeticos”, de A.i.odobescu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

MODERNITATEA UNUI CLASIC Dacă s-ar încerca definirea tendinţelor fundamentale ah culturii româneşti din veacul trecut prin profilul spiritual al unui creator, numele lui Odobcscu (1834—1895) ar trebui invocat, desigur, printre cele dinţii. O operă de o diversitate impresionantă — izvorînd dintr-o erudiţie ce se apropie în epocă de cea a lui Hasdeu, dintr-un talent educat la şcoala unui exigent clasicism, dintr-o intuiţie profundă şi sigură — legitimează un creator al cărui scris reflecta pregnant unele tendinţe dominante ale timp…”
Continuare in pagina cartii: “Pseudo-cynegeticos“, de A.i.odobescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Clipa”, de Dinu Sararu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Capitolul I

— Domnilor ! am pierdut clipa ! am ra-tat clipa Am ratat clipa în favoarea eternităţii, iar eternitatea nu ne aparţine !

Secretarul ambasadei traducea grăbit şi gîfîit, dar se vedea că ştie bine englezeşte. Era un individ plicticos şi pisălog, care se simţea mereu obligat să explice şi să intervină pentru a justifica, parcă, o slujbă în care nimerise din întîmp…”
Continuare in pagina cartii: “Clipa“, de Dinu Sararu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mireasma si suspin”, de Vasile Rebreanu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

ÎNTRE APE — O PENSIUNE STRANIE

Era un pămînt înconjurat de apele mării, sălcii pletoase şi plopi şi stufăriş şi trestii răsăriră în pustietatea aceasta în care doar vechi legende despre fetele tătarilor păreau s-o bîntuie noaptea, aici nu pătrunsese ţara ciulinilor, nici mirosul de oi, de var încins, de bălegar, vînturile băteau toamna şi iarna şi în martie, odată cu ploile dezlănţuite ce se …”
Continuare in pagina cartii: “Mireasma si suspin“, de Vasile Rebreanu disponibila la ColtulColectionarului.ro