Arhivă

Arhivă pentru ianuarie, 2012

“Cafeneaua subiectelor”, de Ovidiu Genaru

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

DEMONSTRAŢIA

Ajunsesem cu figurile la capătul tablei, dar ce zic, nu numai cu figurile ci şi cu formulele şi abia dacă rezolvasem jumătate din problemă. Din fericire ştiam cum trebuie să conduc demonstraţia dar mă fîstîcisem şi împărţisem prost tabla, o suprafaţă blestemată pe care o uram fiindcă, dumnezeule ! afară venise prim…”
Continuare in pagina cartii: “Cafeneaua subiectelor“, de Ovidiu Genaru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Micul lord Fauntleroy”, de Frances H. Burnett

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

I

MICUL LORD FAUNTLEROY

CAPITOLUL I

Veste neaşteptată

Cedric însuşi nu ştia nimic, căc…”
Continuare in pagina cartii: “Micul lord Fauntleroy“, de Frances H. Burnett disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nuvela romaneasca contemporana”, de -

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

ARGUMENT

Antologiile tematice sau pe genuri, privirile panoramice asupra unor genuri şi specii literare dintr-o perioadă dată au adesea acest defect că-şi caută justificarea de a fi în preexistenta genului, în relativă, uneori totală nepăsare de modul cum acest cadru convinge despre cauza literară, serveşte sau e servit. Se poate alcătui, nici vorbă, o antologie a nuvelei româneşti dintre cele două războaie. Dar cu ce efect ? Nici unul dintre prozatorii însemnaţi care…”
Continuare in pagina cartii: “Nuvela romaneasca contemporana“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Simbolismul european- vol.III”, de Magdalena Laszlo- Kutiuk

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

SIMBOLISMUL GERMAN ŞI AUSTRIAC

Simbolismul are în Germania şi Austria rădăcini profunde autohtone. Le putem identifica în opera lui Holderlin şi Novalis, poeţi romantici care au mers foarte departe în scrutarea zonelor transcendentalului, în muzica lui Wagner, propovăduitor al unei arte sincretice. Curentul acesta poartă în sine şi urmele influenţei copleşitoare a personalităţii lui Friedrich Nietzsche, exercitată atît prin intermediul filozofiei …”
Continuare in pagina cartii: “Simbolismul european- vol.III“, de Magdalena Laszlo- Kutiuk disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Ora incerta”, de Radu Nitu

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

1.

Terminaseră lucrul, dar nu se gîndeau să plece acasă, încă nu se luase nici o hotărâre. Nu se ivise nici unul cu vreo propunere. S-ar fi dus la dulapuri să se schimbe, dar simţeau că ziua nu e terminată. Auziseră încă de dimineaţă tot felul de zvonuri şi plutea ceva ca o ameninţare în aer. Parcă fuseseră şi cam nervoşi astăzi, în toată fabrica, …”
Continuare in pagina cartii: “Ora incerta“, de Radu Nitu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nicolae Titulescu”, de Ion M. Oprea

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Capitolul I

PERSONALITATEA LUI NICOLAE TITULESCU

După primul război mondial, România, ca şi alte ţări, încheindu-şi procesul unităţii sale naţionale, a militat hotărîr şi consecvent, prin cele mai variate mijloace diplomatice, pentru menţinerea şi consolidarea statu-quoului european, stabilit prin sistemul tratatelor de la Versailles.

Angajîndu-se alături de marile puteri învingătoare, pe calea luptei pentru apărarea statu-quoului, Român…”
Continuare in pagina cartii: “Nicolae Titulescu“, de Ion M. Oprea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“20 000 de leghe sub mari”, de Jules Verne

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Prefaţă

In anul 1870, când apărea romanul 20 000 de leghe sub mări, Jules Verne nu mai era un necunoseut Deşi debutase târziu, la 35 de ani, primele cinci cărţi publicate în doar cinei ani (Cinci săptămâni în balon — 1863, Aventurile căpitanului Hatteras — 1861. Călătorie în centrul pământului — 1861, De la pământ la lună — 1865…”
Continuare in pagina cartii: “20 000 de leghe sub mari“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Zi si noapte”, de Mandru Costachi

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Sînt în graiul fiecărui popor unele expresii care definesc sintetic şi plastic o întreagă acţiune. O definesc atît de complet, încît fac de prisos alte lămuriri. O astfel de expresie este şi aceasta : Zi şi noapte sau în alte limbi Tag und Nacht, Nu:- et jour…

Atunci cînd îmi reamintesc despre acţiunile la care a participat Divizia 21 infanterie pe frontul antihitlerist, îmi vine în minte ad…”
Continuare in pagina cartii: “Zi si noapte“, de Mandru Costachi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Paulina Borghese”, de Gregor Armand

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

înflorire

Paulîna era frumoasa, nespus de frumoasă si era conştientă de aceasta.

De cîte ori trecea pe străzile Marsiliei, — unde se mutase cu mama şi surorile ei, după fuga tainică din (Corsica, îşi purta cu mîndrie căpşorul ei fermecător şî-şi admira în toate vitrinile trupul ei mlădios şi svelt, cu toate că era îmbrăcată într-o rochi�…”
Continuare in pagina cartii: “Paulina Borghese“, de Gregor Armand disponibila la ColtulColectionarului.ro

“In cautarea viitorului”, de Ionita Olteanu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

ANII 80, ÎNCOTRO?

CINEVA, cîndva, spunea că destinul nostru este să ne făurim destinul. Ce axiomă potrivită pentru lumea de astăzi. Ce poate fi mai minunat decît să-ţi plămădeşti destinul ! Asta ar însemna că, în sfîrşit, oamenii sînt liberi şi stăpîni pe soarta lor. Privind însă Terra, totul pare încă foarte complicat şi încîlcit. După colţ ne pî…”
Continuare in pagina cartii: “In cautarea viitorului“, de Ionita Olteanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tari din marea Caraibilor”, de Gh. Burlacu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

1

CONSIDERAŢIUNI GENERALE

DIVERSITATE ŞI UNITATE

Antilele reprezintă o ghirlandă de insule între cele două continente americane, o simfonie de frumuseţe şi exotism, un adevărat mozaic geografic şi uman. Toate dimensiunile, de la cei 76 000 km ai insulei Haiti la suprafeţele neglijabile ale celor 600 de insuliţe sau stînci …”
Continuare in pagina cartii: “Tari din marea Caraibilor“, de Gh. Burlacu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezii”, de Gr. Alexandrescu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA Grigore Alexandrescu s-a născut în 1810, în 1812 sau 1812— data este incertă — la Tîrgovişte, ca fiu al vistierului Minai Alexandrescu. Pierzîndu-şi părinţii, tînărul Alexandrescu pleacă in toamna anului 1830 la Bucureşti, unde locuieşte la un unchi al său, pre…”
Continuare in pagina cartii: “Poezii“, de Gr. Alexandrescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Un pumn de tarana; Preaiubita”, de Evelyn Waugh

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA

Un domn irascibil şi distant, unul din acei turişti englezi care împînzeau lumea între cele două războaie, ducînd pretutindeni cu ei concepţia lor strict engleză da viaţă şi umorul lor specific, se numea Arthur Evelyn Waugh. Ce-l deosebea de ceilalţi călători era ascuţimea privirilor sale şi talen…”
Continuare in pagina cartii: “Un pumn de tarana; Preaiubita“, de Evelyn Waugh disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Uimitoarea aventura a misiunii Barsac”, de Jules Verne

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PARTEA INTÎI

afacerea central bank

Fără îndoială că îndrăzneaţă spargere, care a ocupat atîta vreme presa sub numele de Afacerea Central Bank şi care a avut, timp de două săptămîni, cinstea de a apărea cu litere mari pe prima pagină a ziarelor, n-a fost încă uitată de toată lumea, deşi s-a…”
Continuare in pagina cartii: “Uimitoarea aventura a misiunii Barsac“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prizonierul sperantelor”, de Olimpian Ungherea

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CAPITOLUL 1

Oraşul se desena ciclopic în spatele gării : pietros, cubic, dezlănţuit pe verticală. Forfota peronului. Scrigăte, şoapte, interogaţii, sfaturi, îmbrăţişări. Gesturi pripite, grăbite, semnele despărţirii, speranţa revenirilor, ochi inhibaţi de aşteptare, frenezia plecării. într-o gară, lumea se ţese şi se deşiră la nesfîrşit.

Tre…”
Continuare in pagina cartii: “Prizonierul sperantelor“, de Olimpian Ungherea disponibila la ColtulColectionarului.ro