“Poezii”, de Gr. Alexandrescu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA Grigore Alexandrescu s-a născut în 1810, în 1812 sau 1812— data este incertă — la Tîrgovişte, ca fiu al vistierului Minai Alexandrescu. Pierzîndu-şi părinţii, tînărul Alexandrescu pleacă in toamna anului 1830 la Bucureşti, unde locuieşte la un unchi al său, pre…”
Continuare in pagina cartii: “Poezii“, de Gr. Alexandrescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Un pumn de tarana; Preaiubita”, de Evelyn Waugh

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA

Un domn irascibil şi distant, unul din acei turişti englezi care împînzeau lumea între cele două războaie, ducînd pretutindeni cu ei concepţia lor strict engleză da viaţă şi umorul lor specific, se numea Arthur Evelyn Waugh. Ce-l deosebea de ceilalţi călători era ascuţimea privirilor sale şi talen…”
Continuare in pagina cartii: “Un pumn de tarana; Preaiubita“, de Evelyn Waugh disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Uimitoarea aventura a misiunii Barsac”, de Jules Verne

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PARTEA INTÎI

afacerea central bank

Fără îndoială că îndrăzneaţă spargere, care a ocupat atîta vreme presa sub numele de Afacerea Central Bank şi care a avut, timp de două săptămîni, cinstea de a apărea cu litere mari pe prima pagină a ziarelor, n-a fost încă uitată de toată lumea, deşi s-a…”
Continuare in pagina cartii: “Uimitoarea aventura a misiunii Barsac“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prizonierul sperantelor”, de Olimpian Ungherea

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CAPITOLUL 1

Oraşul se desena ciclopic în spatele gării : pietros, cubic, dezlănţuit pe verticală. Forfota peronului. Scrigăte, şoapte, interogaţii, sfaturi, îmbrăţişări. Gesturi pripite, grăbite, semnele despărţirii, speranţa revenirilor, ochi inhibaţi de aşteptare, frenezia plecării. într-o gară, lumea se ţese şi se deşiră la nesfîrşit.

Tre…”
Continuare in pagina cartii: “Prizonierul sperantelor“, de Olimpian Ungherea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cine esti tu, meteorologule?”, de Ecaterina Ion-Bordei , Anca Mustatea

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CĂTRE CITITORI Cine. eşti tu, meteorologule previzionist… şi pe ce bază ne bucuri sau ne întristezi stricîndu-ne sejurul la munte sau la mare, sfîrşitul de săptămînă la iarbă verde sau, pur şi simplu, ziua de muncă, prin mesajele tale prognostice repetate care . . . nici măcar nu se adeveresc ÎNTOTDEAUNA?! Este întrebarea pe care v-aţ…”
Continuare in pagina cartii: “Cine esti tu, meteorologule?“, de Ecaterina Ion-Bordei , Anca Mustatea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Galaxia Gutemberg”, de Marshall Luhan

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CUVlNTÎNAINTE

Nu există eşec mai dureros şi întristător al unei cărţi, ca atunci cînd, străbătîndu-i universul de gînduri, cititorul, ajuns la capătul drumului, se vede silit să exclame : ei şi ?

Inflaţia de cuvinte, rostite dar mai ales scrise, ce însoţeşte, pe plan mondial, proliferarea tot mai accentuată a mass-mediei lăsînd impresia că „cei care scriu sînt mai numeroşi declt cei ce c…”
Continuare in pagina cartii: “Galaxia Gutemberg“, de Marshall Luhan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Houtekiet”, de Gerard Walschap

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

GERARD WALSOHAP

Gerard Walschap, unul dintre cei mai importanţi scriitori de limbă neerlandeză din zilele noastre, s-a născut la 9 iulie 1898 în satul Londerzeel din partea flamandă a provinciei belgiene Brabant. Piu al unui băcan care ţinea în sat o cafenea, Walschap a copilărit într-o atmosferă patriarhală, tulburată abia în anii grei ai primului r…”
Continuare in pagina cartii: “Houtekiet“, de Gerard Walschap disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vieti neparalele”, de Teodor Marian

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

partea I

UN ZIARIST ÎMI IA

UN INTERVIU

In ciuda politeţii cu care mă acostase, a respectului vădit pe care tînărul din stînga mi-l arăta, simţeam nevoia să-l resping, să-i spun fără menajamente : Uite ce e, tovarăşe Anghel, parcă aşa ai spus că te cheamă, n-ai putea să-mi dai pace ? O nelinişte ciudată mă năpădise, o teamă nelămurită, ca un fel de ceaţ�…”
Continuare in pagina cartii: “Vieti neparalele“, de Teodor Marian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pacatele saraciei”, de Ludwig Fels

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PESTE TOT ERA NOIEMBRIE.

Scurta sa de piele devenise alunecoasă de ceaţă şi umezeală, capsele ude ruginiseră pe margini. Era singura scurtă pe care o avea. Devenise a doua lui piele. în ea îşi petrecea cea mai mare parte a timpului. Prin ea se deosebea în mod conside…”
Continuare in pagina cartii: “Pacatele saraciei“, de Ludwig Fels disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nabistii si epoca lor”, de Charles Chasse

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

I

Nabistii sint pictorii, şi iată ceea ce delimitează într-adevăr contururile mişcării lor (mişcare este întocmai termenul ce se potriveşte aici, deoarece, plecînd de la principii comune, aceşti tineri îşi propuneau să evolueze in viitor în toată libertatea), care s-au grupat din iniţiativa lui Paul Serusier, proclamîndu-se adepţi ai doctrinelor pe care acosta tocmai le de…”
Continuare in pagina cartii: “Nabistii si epoca lor“, de Charles Chasse disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Emigrantii”, de Kostas Valetas

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

Indată ce ai trecut de drumul în pantă şi ai lăsat în urmă cişmeaua cu apă foşnitoare şi căreia îi zice „Cişmeaua lui Ahrned bei’, privirea-ţi este atrasă de firma „Atelierul de potcovărie^ Tanasis Petalas’. Cişmeaua, veche de 300 de ani, a fost dă…”
Continuare in pagina cartii: “Emigrantii“, de Kostas Valetas disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Icebergul – Secvente din epopeea dezvoltarii”, de Dan Popescu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

MTRODUCERE

O carte despre epopeea dezvoltării, redînd secvenţe din această epopee, o carte care să înfăţişeze destinele şi faptele fascinante ale oamenilor. O carte despre drumul dramatic spre înălţimi al omului, despre marile lui bucurii şi satisfacţii dobîndite pe aceasta cale, dar şi despre imensele lui sacrificii, nereuşi…”
Continuare in pagina cartii: “Icebergul – Secvente din epopeea dezvoltarii“, de Dan Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“O cununa pentru Udomo”, de Peter Abrahams

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

Intre uzurpare şi tradiţie

O privire, chiar şi fugară, asupra literaturii Commonwealth-ului vine în întîmpinarea cititorului mai puţin familiarizat cu peisajul literaturii scrise în limba engleză în afara Marii Britanii şi a Statelor Unite ale Americii. Fără îndoială că scriitorii anglo…”
Continuare in pagina cartii: “O cununa pentru Udomo“, de Peter Abrahams disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Jelania greierilor captivi”, de Brian Glanville

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

ŞED PE TERASĂ şi beau whisky, contemplînd priveliştea. Priveliştea pe care o detest. Priveliştea care odinioară mi-era atît de dragă. Ba nu, ca să fiu cinstit, dragă nu mi-a fost niciodată. I-am…”
Continuare in pagina cartii: “Jelania greierilor captivi“, de Brian Glanville disponibila la ColtulColectionarului.ro

“In lumea profesiilor ( experienta- conditie a eficientei)”, de Constantin Preda

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA

311

Referindu-se la perfecţionarea activităţii statului şi organelor sale, a întregului sistem de conducere democratică a vieţii economice şi sociale, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU arată în Raportul prezen…”
Continuare in pagina cartii: “In lumea profesiilor ( experienta- conditie a eficientei)“, de Constantin Preda disponibila la ColtulColectionarului.ro