Arhivă

Post Tăguit cu ‘Altele’

“Sub coroana”, de Titi George Campeanu

octombrie 24th, 2012 admin Comments off

Capitolul I

Şi zicea Emil :

Bineînţeles că asta se întîmpla în ‘58, cînd eu şi fratele meu Florin aveam împreună doisprezece ani el cinci, iar eu şapte. Păpuşa, sora noastră, trebuie să fi fost pe undeva pe la capătul pămîntului, pe partea cealaltă a zodiei mele ş…”
Continuare in pagina cartii: “Sub coroana“, de Titi George Campeanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Controlul tehnic de calitate in fabricile de cherestea”, de St. Ursulescu

iunie 19th, 2011 admin Comments off

PEEFAŢĂ

îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor trebuie să constituie una din preocupările de căpetenie ale fiecărui inginer, tehnician şi muncitor din industrie. Industria lemnului, una din principalele ramuri ale economiei naţionale, are sarcini mari şi, importante atît pentru nevoile interne cît şi pentru export, fapt care face să crească ponderea factorului calitate în mod corespunzător …”
Continuare in pagina cartii: “Controlul tehnic de calitate in fabricile de cherestea“, de St. Ursulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Manualul patronului de firma- vol.II”, de -

iunie 10th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

ÎN CE SCOP VEŢI UTILIZA ACEST MANUAL

Pentru a obţine succes în afaceri, aveţi nevoie de trei lucruri.

In primul rînd – cunoştinţe, ceea ce dobîndiţi prin citirea acestui manual. In al doilea rînd -încredere în sine. Cum se dobîndeşte încrederea în sine? Prin acumularea de cunoştinţe! Atunci cînd cineva ştie ce are de făcut şi cum trebuie s-o facă, manifestă siguranţă de sine. Al treilea şi cel mai important lucru necesar succesului …”
Continuare in pagina cartii: “Manualul patronului de firma- vol.II“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tehnici de calcul in teoria sistemelor II.sisteme optimale”, de Vl.ionescu, L.lupas

iunie 1st, 2011 admin Comments off

Prefaţa

Volumele de faţă se plasează într-un cadru editorial bine definit al Editurii tehnice, preocupată permanent de publicarea unor serii unitare de lucrări care să acopere cu ultimele noutăţi domeniile automaticii, informaticii, managementului, electronicii, iar de curînd al ştiinţei sistemelor. Aceste lucrări, prin Conţinutul lor, dezvoltă tratări pe diverse nivele, completînă…”
Continuare in pagina cartii: “Tehnici de calcul in teoria sistemelor II.sisteme optimale“, de Vl.ionescu, L.lupas disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Metode statistice”, de L. Tovissi

mai 30th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

In ultimii ani, literatura statistică din ţara noastră s-a îmbogăţit considerabil. Atît teoria cît şi practica, aplicaţiile specifice în felurite domenii şi-au găsit locul în lucrări apreciate atît de specialişti cît şi de un public mai larg.

Profesorul Tovissi, alături de Nicolae Rancu — prea curînd smuls dintre noi — au fost printre pionierii aplicării metodelor statistice în industrie.

Activitatea lor publicistică în anii ‘50—…”
Continuare in pagina cartii: “Metode statistice“, de L. Tovissi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Modele de echilibru privind gestiunea patrimoniului intreprinderii socialiste”, de Mihai Ristea

mai 30th, 2011 admin Comments off

PREFĂŢĂ

Dintotdeauna activitatea întreprinderii s-a mişcat în cadrul relaţiilor de echilibru dintre activ şi pasiv, cheltuieli şi venituri. în aceste condiţii, pentru subiectul conducător s-a ridicat problema găsirii unor metode care să-i permită să cunoască şi să dirijeze aceste relaţii, iar pe această bază să răspundă cerinţelor gospodăririi eficiente a valorilor materiale şi băneşti. Au apărut în felul acesta modelele de echilibru privind gestiunea patrimoniului. …”
Continuare in pagina cartii: “Modele de echilibru privind gestiunea patrimoniului intreprinderii socialiste“, de Mihai Ristea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Initiere in estetica produselor”, de Iulian Cretu

mai 30th, 2011 admin Comments off

Intr-o lume care şi-a pus în centrul tuturor eforturilor, omul şi viaţa sa cotidiană, problemele din domeniul esteticii industriale ocupă un loc dintre cele mai importante.

Caracteristicile produselor ca: forma, culoarea, grafismul, uzura fizică sau morală, competitivitate…”
Continuare in pagina cartii: “Initiere in estetica produselor“, de Iulian Cretu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Capacitatea de productie in constructia de masini- metode de calcul”, de Tudor Homos

mai 30th, 2011 admin Comments off

Prefaţă

Problema metodelor de calcul şi utilizare a capacităţii de producţie constituie unul din subiectele de cercetare de maxim interes în domeniul managementuliu industrial contemporan. Dacă întrecut precursorii ştiinţei conducerii au pus un accent deosebit pe utilizarea forţei de muncă şi pe gestiunea activităţii întreprinderii, în ultimele decenii se constată o tendinţă tot mai accentuată a specialiştilor din acest domeniu de a se preocupa de problemele marketingului, programării şi previziunii, …”
Continuare in pagina cartii: “Capacitatea de productie in constructia de masini- metode de calcul“, de Tudor Homos disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Analiza statistico-matematica a calitatii productiei industriale”, de N. Rancu

mai 30th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

In ţara noastră sînt create toate condiţiile ca lupta pentru o calitate superioară a produselor să se desfăşoare pe un ţront tot mai larg. Marea producţie mecanizată, bazată pe o tehnică înaintată, este dominantă în întreaga economie naţională. întreprinderile industriale dispun de un însemnat parc de maşini şi utilaje modeme, de mare randament. Procedeele tehnologice moderne îşi găsesc o aplicare tot mai largă în toate ramurile industriale. Cuceririle ştiinţei pătrund din ce în ce mai mult în producţie, se extind în mod …”
Continuare in pagina cartii: “Analiza statistico-matematica a calitatii productiei industriale“, de N. Rancu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Metodele grafice in planificarea statistica si evidenta”, de L. A. Bizov

mai 30th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

(la ediţia în limba rusă)

Metoda grafică a căpătat o largă aplicare în munca de planificare şi statistică a întreprinderilor şi instituţiilor, a organelor de planificare şi de statistică, în munca de cercetări, etc.

Lipsa literaturii în domeniul metodelor grafice se resimte acut în prezent. Cea de a doua e…”
Continuare in pagina cartii: “Metodele grafice in planificarea statistica si evidenta“, de L. A. Bizov disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Organizarea stiintifica in fabricatia produselor finite din lemn- lotizare si optimizare”, de Caludia Duta

mai 30th, 2011 admin Comments off

1

PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA FABRICILOR DE PRODUSE FINITE DIN LEMN

A. ROLUL LOTIZĂRII ŞI OPTIMIZĂRII IN CADRUL ORGANIZĂRII ŞTIINŢIFICE A PRODUCŢIEI IN FABRICILE DE MOBILA, UŞI ŞI FERESTRE

Organizarea ştiinţifică a producţiei în industria produselor finite din lemn, ca în întreaga industrie de altfel, constituie o cerinţă importantă a actualei etape de dezvoltare social-economică, trecînd pe primul plan, în locul dotării tehnic…”
Continuare in pagina cartii: “Organizarea stiintifica in fabricatia produselor finite din lemn- lotizare si optimizare“, de Caludia Duta disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Organizarea stiintifica in fabricatia produselor finite din lemn – Lotizare si optimizare”, de Claudia Duta, Al. Steblea, V. Manecan

mai 29th, 2011 admin Comments off

PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA FABRICILOR DE PRODUSE FINITE DIN LEMN

A. ROLUL LOTIZĂRII Şl OPTIMIZĂRII IN CADRUL ORGANIZĂRII ŞTIINŢIFICE A PRODUCŢIEI IN FABRICILE DE MOBILA, UŞI ŞI FERESTRE

Organizarea ştiinţifică a producţiei în industria produselor finite din lemn, ca în întreaga industrie de altfel, constituie o cerinţă importantă a actualei etape de dezvoltare social-economică, trecînd pe primul plan, in locul dotării tehnic…”
Continuare in pagina cartii: “Organizarea stiintifica in fabricatia produselor finite din lemn – Lotizare si optimizare“, de Claudia Duta, Al. Steblea, V. Manecan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Principii de conducere si organizare in constructii”, de E. Florescu

mai 29th, 2011 admin Comments off

Prefaţa

Dezvoltarea multilaterală a societăţii noastre socialiste este caracterizată prin perfecţionarea permanentă a organizării economice, prin preocuparea de a asigura condiţii pentru creşterea continuă a eficienţei activităţii productive în toate ramurile şi întreprinderile, în cadrul acestei preocupări generale, o atenţie deosebită se acordă problemelor legate de realizarea investiţiilor şi, ca o consecinţă directă, activităţii de construcţii-montaj.

Infăptuirea obiectivelor fundamentale ale prograinului de construire a societ…”
Continuare in pagina cartii: “Principii de conducere si organizare in constructii“, de E. Florescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Specializarea si cooperarea in industrie”, de Serban Orascu

mai 26th, 2011 admin Comments off

1. Introducere

1. 1. CERINŢELE ETAPEI ACTUALE DE INDUSTRIALIZARE A ROMÂNIEI PRIVIND SPECIALIZAREA INDUSTRIALĂ ŞI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE

Procesul de industrializare se caracterizează în mod general prin dezvoltarea nomenclatorului de fabricaţie al ramurilor industriale, în condiţiile asimilării rapide a progresului tehnic, precum şi printr-un ritm susţinut de creştere cantitativă a producţiei — …”
Continuare in pagina cartii: “Specializarea si cooperarea in industrie“, de Serban Orascu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Organizarea si planificarea productiei in exploatarile forestiere”, de Belu Elisabeta

mai 26th, 2011 admin Comments off

PARTEA ÎNTlI

ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

Tema I NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Obiectul, conţinutul şi importanţa disciplinei. Organizarea şi planificarea producţiei în exploatările forestiere. Ramurile principale ale economiei naţionale

a. Obiectul, conţinutul şi importanţa disciplinei Organizarea şi planificarea producţiei în exploatările forestiere. Disciplina Organizarea şi planificarea producţiei în exploatările forestiere st…”
Continuare in pagina cartii: “Organizarea si planificarea productiei in exploatarile forestiere“, de Belu Elisabeta disponibila la ColtulColectionarului.ro