Arhivă

Post Tăguit cu ‘biblioteca scolarului’

Important pentru afiliatii 2Parale !

aprilie 14th, 2013 admin Comments off

Incepand cu data de 12.aprilie 2013,  ColtulColectionarului a implementat un sistem special pentru afiliatii 2Parale prin care se elimina numerele de telefon pentru userii care au cookie-ul 2Parale.

Astfel asiguram o transparenta maxima si inregistrarea tuturor comisionelor, oferind acestor vizitatori doar optiunea de comanda online.

Speram ca astfel sa imbunatatim colaboarea cu toti afiliatii prin platforma 2Parale.

Moi jos am realizat 2 print-screen-uri in cele 2 cazuri (cu si fara cookie 2Parale).

Spor la conversii!

“Proza de scriitori contemporani”, de -

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

Costachc Anton

RECOMPENSA

Alexandru nu-i nici înalt, nici scund, nici gras, nici slab. E un băiat ca toţi ceilalţi. Numai moţul blond, de pe frunte îl face să iasă cumva din anonimat. Moţul şi laudele profesorilor. Aproape de fiecare dată, după ce-i trec nota în catalog, profesorii îl…”
Continuare in pagina cartii: “Proza de scriitori contemporani“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Scrieri- Iorga”, de Iorga

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA

Activitatea ştiinţifică a lui Nicolae Iorga se desfăşoară pe o întindere de cinci decenii, între 1890 şi 1940, dominînd atît în cultura românească, precum şi în spiritualitatea mondială. A început — încă din liceu — să înveţe limbi străine, încît la vîrsta de 23 d…”
Continuare in pagina cartii: “Scrieri- Iorga“, de Iorga disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Oamenii acestui pamant : Antologie [de proză contemporană]“, de -

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

PREFAŢA Prin însăşi esenţa activităţii sale, scriitorul român contemporan este preocupat de observarea, studierea, înţelegerea şi interpretarea epocii în care trăieşte sau a realităţilor generate de ea, înainte de orice, creaţia literar-artistică este şi trebuie să fie, aşa cum arată tovarăşul Nicolae Cenuşescu în Expunerea la Congresul educaţiei politice şi al culturii socialiste, un factor activ în transform…”
Continuare in pagina cartii: “Oamenii acestui pamant : Antologie [de proză contemporană]“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Secretul”, de Gh.Braescu

septembrie 17th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Cu Gh. Brăescu s-a petrecut, poate într-o măsură mai accentuată, ceea ce de fapt, pe un plan mult mai larg, s-a întîmplat şi cu alţi scriitori care au păşit pragul literaturii în primii ani de după primul război mondial. Debutul lor în paginile revistei Sburătorul şi frecventarea, fie şi pentru o perioadă relativ scurtă, a cenaclului cu acelaşi nume…”
Continuare in pagina cartii: “Secretul“, de Gh.Braescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezii si articole”, de Cezar Bolliac

august 9th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Sînt scriitori al căror nume este atit de strîns legat de epoca în care au trăit şi de unele opere ale lor, încît nu poţi să le pronunţi numele fără ca în minte să nu-ţi răsară o perioadă anumită, cu tot zbuciumul ei, şi o dată cu ea, titlul unei poe…”
Continuare in pagina cartii: “Poezii si articole“, de Cezar Bolliac disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Opere alese Miron Costin”, de Miron Costin

august 8th, 2011 admin Comments off

Printre elevii colegiului iezuit din Bar, un mic orăşel din Polonia, situat la graniţele Moldovei, se afla, tn vara anului 1647,…”
Continuare in pagina cartii: “Opere alese Miron Costin“, de Miron Costin disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Romania pitoreasca”, de Alexandru Vlahuta

august 2nd, 2011 admin Comments off

PORŢILE DE FIER

Soarele scăpată spre asfinţit. Crestele munţilor par aprinse. Încet se desfac şi se aştern pe văi perdele de umbră.

Inaintea noastră, pe luciul plumburiu al apei, se iveşte în curmeziş, mai întăi o dungă, o coamă gălbuie şi creaţă. Ne-apropiem de pragul gherdapurilor. Dunărea începe să vîjîie mînioasă, — e un zbucium şi un clocot…”
Continuare in pagina cartii: “Romania pitoreasca“, de Alexandru Vlahuta disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Apus de soare”, de B. St. Delavrancea

iulie 4th, 2011 admin Comments off

Partea I REVELIONUL

Teoria hedonistă ar fi cea mai potrivită să susţină episodul pe care, în acest moment, îl pune la cale Cristian Mireanu.

Deci, tînărul acesta, n-a împlinit 30 de ani, aşteaptă cea de-a doua vizită a noii sale cuceriri — Miriam. Este ora opt fără douăzeci seara. La ora opt Miriam trebuie să sosească (nu va întîrzia).

…”
Continuare in pagina cartii: “Apus de soare“, de B. St. Delavrancea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezii- Octavian Goga”, de Octavian Goga

iunie 21st, 2011 admin Comments off

OCTAVIAN GOGA

POLIVALENŢA MESAJULUI LIRlO

Multă vreme comentatorii poeziei Iul Goga şi-au îndreptat atenţia aproape exclusiv sătre aspectele ei cele mai evidente şi au Încetăţenit Ideea uniformităţii acesteia. E adevărat că naţionalul şi socialul – implicînd energetismul discursului şi atitudinea mesianică – reprezintă principalele arii tematice, dor stăruinţa la nesfîrşit asupra acestor coordonate a dus la omisiunea sau la abordarea accidentală a altor componente semantice, implicit estetice. Tot din această pricină s-a acuzat o involufie …”
Continuare in pagina cartii: “Poezii- Octavian Goga“, de Octavian Goga disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Copilaria- Maxim Gorki”, de Maxim Gorki

iunie 19th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

„Despic cărţi nu pot vorbi decît cu o emoţie adîncâ… Cînd ţin în mînâ o carte nouă, …simt că in viaţa mea a pătruns ceva iu, vibrant, fermecător… Orice carte este un testament pe care 1-a scris un om despre sine însuşi — despre cea mai complicată fiinţă din lume, despre cea mai enigmatic…”
Continuare in pagina cartii: “Copilaria- Maxim Gorki“, de Maxim Gorki disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cartea amintirilor”, de -

iunie 18th, 2011 admin Comments off

P R E F A Ţ A

Cartea amintirilor este un volum antologic do proza memorialistică, un domeniu literar mai puţin frecventat de elevi, în raport cu proza de imaginaţie.

De aceea, înainte de a prezenta conţinutul volumului, pentru o cit-de sumară iniţiere, sînt binevenite şi folositoare citeva lămuriri şi consideraţii teoretice referito…”
Continuare in pagina cartii: “Cartea amintirilor“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Balade vesele si triste”, de G.Toparceanu

iunie 18th, 2011 admin Comments off

PRbFAŢĂ

Viata

Dacă ar mai putea veni printre noi, G. Topîrceanu ar fi acum un bătrîn respectabil. Dar pe poetul Baladelor vesele şi triste nu ni-l putem imagina dincolo de vîrsta tinereţii. Au trecut multe nopţi adinei cu lună de la moartea poetului. Dintre confraţii lui de literatură, unii au avut soarta mortului uitat din Balada morţii. Pe el…”
Continuare in pagina cartii: “Balade vesele si triste“, de G.Toparceanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Povestiri din volumul Cuore”, de Edmondo de Amicis

iunie 17th, 2011 admin Comments off

MICUL PATRIOT PADOVAN

Nu, n-am să fiu niciodată printre ultimii din clasă, dar cred că m-aş duce mult mai bucuros la şcoală dacă învăţătorul ne-ar mai spune şi altă dată o poveste ca cea de azi. Din cîte am priceput, o să ne istoris…”
Continuare in pagina cartii: “Povestiri din volumul Cuore“, de Edmondo de Amicis disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Ostasii nostri”, de Vasile Alecsandri

iunie 17th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

In iulie 1821, la Bacău, se naşte cel care avea să devină „rege al poeziei’ — cum va spune mai tîrziu Eminescu un timp îndelungat, între 1840 şi 1890, manifestîndu-se mereu creator. Jumătate de secol, personalitatea scriitorului a dat strălucire idealurilor mulţimii, lâsînd posterităţii mărturiile cele mai sincere în legătură c…”
Continuare in pagina cartii: “Ostasii nostri“, de Vasile Alecsandri disponibila la ColtulColectionarului.ro