Arhivă

Post Tăguit cu ‘clasicii literaturii universale’

“Memoriile marchizului de Bradomin”, de Ramon del Vale- Inclan

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Ramon del Valle-Inclân, una din figurile cele mai proeminente ale literaturii spaniole de la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul celui de al XX-lea, este un scriitor de o singulară originalitate, atît prin existenţa cît şi prin; opera sa.

Viaţa lui Ramon del Valle Inclân poate fi considerată un roman în care conflictele şi confruntările au loc între omul…”
Continuare in pagina cartii: “Memoriile marchizului de Bradomin“, de Ramon del Vale- Inclan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Paddy McGann sau Diavolul din bustean”, de William Gilmore Simms

iulie 13th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Celebrul vers al lui Robert Frost, „Pămîntul a fost al nostru mai inainte să lini noi ai pămîntului’,. nu e probabil mai adevărat în catul Amerlcii decît al oricărui alt colţ al Tcrrci ; ceea ce deosebeşte însă Lumea Nouă do toate celelalte naţiuni este caracterul conştient al devenirii întru cultură. In America, acest proces nu se petrece în mod spontan, ca o cucerire subiectivă, paralelă cu aceea obiectivă a mediului înconjurător, ci e resimţit la început sub forma unei dramatice frus…”
Continuare in pagina cartii: “Paddy McGann sau Diavolul din bustean“, de William Gilmore Simms disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Maimuta alba”, de John Galsworthy

iulie 13th, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ

Anul 1922 este un moment simbolic în istoria literaturii engleze : e anul în care apare trilogia lui Galsworthy, Forsyte Saga, şi romanul lui Joyce, Ulisses. Cele două opere pot fi socotite adevărate manifeste a două orientări opuse din literatura engleză contemporană : realismul critic, reprezentat de John Galsworthy, Bernard Shaw, Herbert …”
Continuare in pagina cartii: “Maimuta alba“, de John Galsworthy disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Decameronul”, de Boccaccio

iunie 19th, 2011 admin Comments off

GIOVANNI BOCCACCIO

Cel de al doilea mare umanist italian, contemporanul mai tînăr al lui Francesco Pelrarca, cel care l-a cunoscut cînd era copil pe Danie Alighieri spre ultimii ani ai vieţii acestuia în Ravenna, este autorul nemuritorului Decameron, Giovanni Boccaccio.

Sub influenta directă a lui Danie în ceea ce priveşte orientarea poeziei…”
Continuare in pagina cartii: “Decameronul“, de Boccaccio disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Primul ministru”, de Anthony Trollope

iunie 19th, 2011 admin Comments off

FERDINAND LOPEZ

Este o fericire să-ţi cunoşti străbunii şi să poţi vorbi spre ei ca de foste persoane cu vază, cînd te roade ambiţia de a t…”
Continuare in pagina cartii: “Primul ministru“, de Anthony Trollope disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Opere alese (T. Fontane)”, de Theodor Fontane

iunie 19th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Aşa cum există adolescenţi din naştere, care se împlinesc de timpuriu, neatingînd maturitatea şi nicidecum bătrîneţea fără a-şi supravieţui, există, de bună seamă, naturi pentru care bătrîneţea este singura vîrstă potrivită, bătrîni clasici, oarecum, chemaţi să înfăţişeze omenirii prerogativele ideale ale acestei vîrste, cum sînt blîndeţea, bu…”
Continuare in pagina cartii: “Opere alese (T. Fontane)“, de Theodor Fontane disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nemaipomenitele peripetii ale neinfricatului Amadis de Gaula”, de Amadis de Gaula

iunie 17th, 2011 admin Comments off

ÎNCEPE A TREIA CARTE A NEÎNFRICATULUI CAVALER AMADIS DE GAULA

în care se povesteşte despre marile neînţelegeri şi zîzanii stîrnite în casa şi la curtea regelui Lisuarte de sfaturile rele date regelui de Gandandel, menite să lovească’in Amadis şi neam…”
Continuare in pagina cartii: “Nemaipomenitele peripetii ale neinfricatului Amadis de Gaula“, de Amadis de Gaula disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Egoistul”, de George Meredith

iunie 16th, 2011 admin Comments off

Cînd apărea, în 1879, Egoistul, autorul lui publicase mai multe volume, printre care, cu puţin timp înainte, un mic eseu teoretic, de mare importanţă pentru înţelegerea operei sale (Esenţa comediei şi utilizarea Spiritului comic, conferinţă, 1877). G. Meredith era, totuşi, foarte puţin preţuit şi de critici şi dc marele public. Fiecare roman fusese întîmpinat cu obiecţii agasate, iar ponderea lui în litera…”
Continuare in pagina cartii: “Egoistul“, de George Meredith disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Thyrza”, de George Gissing

iunie 11th, 2011 admin Comments off

ÎNTRE HELLAS ŞI LAMBETH

CONDIŢIA UMANĂ LA FINELE EPOCII VICTORIENE ÎN VIZIUNEA LUI GISSING

Un simplu bilanţ al activităţii lui George Gissing (1857—1903) — 22 romane, 3 culegeri de nuvele, 1 volum de impresii de călătorie, 1 roman istoric, 1 studiu critic dedicat lui Charles Dickens — toate acestea în aproximativ 26 ani de productivitate literară — ni-l recomandă drept un împătimit slujitor al vocaţiei şi crezului său artistic. Istoria lite…”
Continuare in pagina cartii: “Thyrza“, de George Gissing disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Domnisoara Ida Brandt; Nuvele excentrice”, de Herman Bang

iunie 9th, 2011 admin Comments off

Cartea întîi

Gardianul venise să ia pe cei trei pacienţi care aveau program de muncă în pivniţţj şi se duse acolo strigînd la numărul doi, omul cu brîu, care se tot plimba în sus şi în jos de-a lungul peretelui sobei de teracotă.

— Trebuie să plecăm.

— Da. Pacientul cu numărul doi rămase pe loc şi se uită la gardian.

— Da, spuse el din nou dînd din cap şi se învîrti în jurul lui însu…”
Continuare in pagina cartii: “Domnisoara Ida Brandt; Nuvele excentrice“, de Herman Bang disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nuvele Merimee”, de Merimee

mai 24th, 2011 admin Comments off

UN MAESTRU AL NUVELEI

Cînd spre sfîrşitul lui septembrie 1870 a încetat din viaţă Prosper Merimee, printre puţinii care, în acele zile de viitoare ale războiului franco-german, au cinstit memoria scriitorului a fost şi bunul său prieten Ivan Turglieniev. Merimee — scria dînsul — avea cunoştinţe foarte întinse şi foarte variate. In literatură ţinea la adevă…”
Continuare in pagina cartii: “Nuvele Merimee“, de Merimee disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Logodna din Santo Domingo”, de Heinrich von Kleist

mai 10th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

Despre Heinrich von Kleist (1777—1811) s-a scris enorm. Cel care vrea să se familiarizeze cu viaţa şi cu opera lui trebuie să parcurgă docte studii ce vorbesc pe zeci de pagini despre cîte o anecdotă scrisă de el, sprinţare eseuri, ample monografii şi teze de doctorat, trebuie să cunoască opiniile confraţilor săi de la Brentano şi Tieck la Kafka şi Thomas Mann, trebuie să. citească romane pline de un ciudat lirism despre acest personaj, enigmatic şi treb…”
Continuare in pagina cartii: “Logodna din Santo Domingo“, de Heinrich von Kleist disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Opere alese- Alfred De Musset”, de Alfred De Musset

mai 4th, 2011 admin Comments off

STUDIU INTRODUCTIV Cînd s-a născut Musset, romantismul francez arăta ca un tinăr slăbuţ şi palid, avînd aerul uluit şi nehotărit al miopului care nu:şi poate potrivi distanţa de unde ar izbuti să înţeleagă ce anume se petrece în jurul lui. Revoluţia franceză de la 1789 statornicise irevocabil un hotar între două lumi, consfinţind puterea politică a burgheziei. Napoleon, mandatarul neprevăzut al revoluţiei, i-a răspîndi…”
Continuare in pagina cartii: “Opere alese- Alfred De Musset“, de Alfred De Musset disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Joseph Andrews”, de Henry Fielding

aprilie 28th, 2011 admin Comments off

CUVINT INTRODUCTIV

Romanul englez modern a fost plămădit în secolul al XVIII-lea de geniul unor îndrăzneţi experimentatori şi inovatori ca Daniel Defoe, Samuel Riehardson, Henry Fielding, Tobias Smollett şi Laerence Sterne ; rînd pe rînd, aceştia l-au îmbogăţit cu noi elemente, i-au dat alte dimensiuni şi i-au des…”
Continuare in pagina cartii: “Joseph Andrews“, de Henry Fielding disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Un caz modern”, de William Dean Howells

aprilie 17th, 2011 admin Comments off

Tîrgul ora aşezat într-o cîmpie vastă, străjuită de munţi — Verzi pînă pc creste vara, albi printre pinii deşi şi ceţurile plutitoare, iarna. Dar pe orice vreme, gravi şi frumoşi, brăzdaţi de umbre adînci şi luminaţi pe spinările şi întinderile stîncilor cenuşii ca fierul. Rîul luneca pe şes, în lungi meandre şi se furişa apoi printr-o trecătoare nevăzută înspre miazăzi, parcurgînd în cursul său vreo douăzeci de mile pe o sup…”
Continuare in pagina cartii: “Un caz modern“, de William Dean Howells disponibila la ColtulColectionarului.ro