Arhivă

Post Tăguit cu ‘critica’

Important pentru afiliatii 2Parale !

aprilie 14th, 2013 admin Comments off

Incepand cu data de 12.aprilie 2013,  ColtulColectionarului a implementat un sistem special pentru afiliatii 2Parale prin care se elimina numerele de telefon pentru userii care au cookie-ul 2Parale.

Astfel asiguram o transparenta maxima si inregistrarea tuturor comisionelor, oferind acestor vizitatori doar optiunea de comanda online.

Speram ca astfel sa imbunatatim colaboarea cu toti afiliatii prin platforma 2Parale.

Moi jos am realizat 2 print-screen-uri in cele 2 cazuri (cu si fara cookie 2Parale).

Spor la conversii!

“Simbolismul european- vol.III”, de Magdalena Laszlo- Kutiuk

ianuarie 22nd, 2012 admin Comments off

SIMBOLISMUL GERMAN ŞI AUSTRIAC

Simbolismul are în Germania şi Austria rădăcini profunde autohtone. Le putem identifica în opera lui Holderlin şi Novalis, poeţi romantici care au mers foarte departe în scrutarea zonelor transcendentalului, în muzica lui Wagner, propovăduitor al unei arte sincretice. Curentul acesta poartă în sine şi urmele influenţei copleşitoare a personalităţii lui Friedrich Nietzsche, exercitată atît prin intermediul filozofiei …”
Continuare in pagina cartii: “Simbolismul european- vol.III“, de Magdalena Laszlo- Kutiuk disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezii Eugen Jebeleanu”, de Eugen Jebeleanu

octombrie 1st, 2011 admin Comments off

ENIOR DE CEAŞCĂ

In evul sur (Domn: Dagobert), cea un principe incert; ochi de ape şi victorii, calm braţu-n şold, în unghi de glorii.

Treaz, părul fîn …”
Continuare in pagina cartii: “Poezii Eugen Jebeleanu“, de Eugen Jebeleanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cartile lui Mihail Sadoveanu”, de Ion Vald

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Mihail Sadoveanu este autorul unor Cărţi, vrînd parcă să ne facă să înţelegem că literatura sa este însăşi lumea, cu memoria, existenţa, aspiraţiile şi marile încordări ale stiinţei în căutare de răspunsuri. Prozatorul este un povestitor, ceea ce înseamnă, in afara oricăror consi…”
Continuare in pagina cartii: “Cartile lui Mihail Sadoveanu“, de Ion Vald disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezie si poeti romani”, de V. Streinu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Notă asupra ediţiei

Ideea întocmirii unei astfel de selecţii s-a ivit îndată după moartea lui Vladlmir Streinu. Ii citisem scrierile din volume şi o mare parte a celor din periodice, îl urmărisem îndeaproape activitatea de după 1963 (eseistică, critică şi istorie literară, publicistică, poezie, conferinţe, cursul de estetica poeziei etc), lucrasem o vreme împreună la Institutul de istorie şi teorie …”
Continuare in pagina cartii: “Poezie si poeti romani“, de V. Streinu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezie sau destin”, de Agatha Grigorescu – Bacovia

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Inceputul primăverii din 1895…

în oraşul Mizil. pe strada Carol, într-o casă cu multe camere, atenanţe, curte mare, locuia Şerban Grigorescu, căruia i se spunea ia familie Şerbănică, iar prietenii şi cunoscuţii, Bănică.

In anul 1888 se căsători cu Măria, fiica ce…”
Continuare in pagina cartii: “Poezie sau destin“, de Agatha Grigorescu – Bacovia disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Hamlet in Romania”, de Aurel Curtui

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

PRELIMINARII

Orice operă de artă există şi îşi exercită menirea în funcţie de aria şi intensitatea audienţei la public. Ponderea hotărâtoare în procesul receptării derivă în mod firesc din rolul creatorului în elaborarea şi realizarea propriei creaţii. Căci articularea într-o imagine unitară, concludentă, a relaţiilor umane şi a raporturilor dintre ele �…”
Continuare in pagina cartii: “Hamlet in Romania“, de Aurel Curtui disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Efigii- Aurel Rau”, de Aurel Rau

septembrie 17th, 2011 admin Comments off

CREAŢIE ŞI DESTIN

S-a vorbit ades despre unicitatea şi caracterul de excepţie ale celui mai de sus cintec bătrînesc care a dat 48-ului revoluţionar, înaintea poeziei culte, conştiinţa geniului gintei. Opera îşi mai găseşte echivalent numai în Luceajărul eminescian şi în Mănăstirea construită de Neagoe Basarab în Argeş, pentru Paul din Alep o minune a lumii. Revenirea la ea e mereu justif…”
Continuare in pagina cartii: “Efigii- Aurel Rau“, de Aurel Rau disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Ceara si sigiliul”, de Mircea Iorgulescu

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

Oara sigiliu

Nu atît cînd începe literatura română este important, ci cum începe : ca un act de voinţă. Indiferent de momentul în care fixăm începuturile, basculate nesemnificativ pe durata a trei secole în funcţie de înţelesurile controversate ce se dau noţiunii de literatură naţională, găsim…”
Continuare in pagina cartii: “Ceara si sigiliul“, de Mircea Iorgulescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Interviuri- vol.II”, de George Arion

august 21st, 2011 admin Comments off

Faţa nevăzută a interviului

— George Arion, hai să ne jucăm puţin. Să ne închipuim, de pildă, că eu sînt gazetar şi că vreau să-ţi iau un interviu.

— Mie n-are de ce să-mi ia nimeni nici un interviu.

— O, ştiu, dar e noapte şi sîntem singuri. De ce nu vrei să ne amuzăm ?

— Şi ce-ai vrea să mă-ntrebi mai întîi ?

— Te ştiu un om mai mult tăcut şi retras,…”
Continuare in pagina cartii: “Interviuri- vol.II“, de George Arion disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Istoria literaturii romane vechi”, de I. Siadbei

august 21st, 2011 admin Comments off

PARTEA I-A PERIOADA MONUMENTELOR DE LIMBĂ A turna în forme nouă limba veche şi-nţeleaptă (Eminescu) CAPITOLUL I FACTORI DETERMINANŢI AI LITERATURII ROMÂNE Viaţa nesigură pe care au fost nevoiţi să o ducă românii în cursul evului mediu, mai ales din cauza invaziilor de la Nord şi Răsărit, …”
Continuare in pagina cartii: “Istoria literaturii romane vechi“, de I. Siadbei disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Istoria literaturii romane- vol.I”, de Al. Rosetti

august 20th, 2011 admin Comments off

P R E F A Ţ Ă Istoria literaturii romîne, lucrare colectivă, de interes naţional, întocmită sub auspiciile Academiei R.P.R. şi sub conducerea acad. G. Călinescu, directorul Institutului de istorie literară şi folclor, urmăreşte a face „o analiză riguros ştiinţifică a bogatului tezaur al literaturii noastre şi a etapelor ei de dezvoltare (Gli. Gheorghiu-Dej). Sarcina principală a redactorilor este de a explica cursul literaturii romîne prin aceleaşi legi cu care explicăm contradicţiile antagonice …”
Continuare in pagina cartii: “Istoria literaturii romane- vol.I“, de Al. Rosetti disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Maupassant intre realism si fantastic”, de Sanda Radian

august 20th, 2011 admin Comments off

Nu sînt ce par a fi

Maupassant rămîne pentru prietenii cei mai buni ca şi pentru inamici o fiinţă secretă. El, oare pretindea că ştie să facă reclamă scrierilor sale, interzice ziareloi să-i publice fotografia, să dezvăluie amănunte din existenţa lui. Prozatorul a dus o viaţă publică spect…”
Continuare in pagina cartii: “Maupassant intre realism si fantastic“, de Sanda Radian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Contributii la istoria teatrului romanesc in texte si documente : Vol.I”, de George Franga

august 20th, 2011 admin Comments off

SPICUIRI ISTORICE Cetăţile şi monumentele traco-geto-dace, elenistice, romane şi bizantine de pe teritoriul Republicii Socialiste România, distruse de barbari şi ruinate de vreme, au început să fie scoase la lumină prin săpături arheologice abea la începutul secolului trecut. Mărturii istorice ne arată că regiunea dobrogeană, ca şi în restul ţării noastre, a fost locuită din cea mai depărtată antichitate de o p…”
Continuare in pagina cartii: “Contributii la istoria teatrului romanesc in texte si documente : Vol.I“, de George Franga disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Virgil Naumescu”, de Paul Valery

august 20th, 2011 admin Comments off

CUVINT ÎNAINTE

L ucrarea de faţă reia un eseu din tinereţe neterminat şi lăsat uitării. 40 de ani de părăsire n-au fost suficienţi să îngroape definitiv o pasiune. Cînd am reluat, acum cîţiva ani, contactul cu opera lui Valery, am simţit nevoia să fixez pentru mine cîteva idei care mi se impuseseră.

Iminenţa a două aniversări: 25 de an…”
Continuare in pagina cartii: “Virgil Naumescu“, de Paul Valery disponibila la ColtulColectionarului.ro