Arhivă

Post Tăguit cu ‘Diverse’

“Habitat 1976″, de Al. Ionescu

octombrie 14th, 2012 admin Comments off

PREFAŢA

Ritmurile înalte de dezvoltare social-economică, ştiinţifică şi culturală ale României socialiste, înscrierea fermă pe orbita edificării socialismului multilateral dezvoltat — obiectiv strategic fundamental al etapei actuale — sînl inseparabil legate de soluţiile novatoare elaborate şi transpuse în practică, îndeosebi, după Congresul al IX-lea, de politica realistă, profund ştiinţifică for…”
Continuare in pagina cartii: “Habitat 1976“, de Al. Ionescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

Categories: Citate Tags: , ,

“In cautarea viitorului”, de Ionita Olteanu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

ANII 80, ÎNCOTRO?

CINEVA, cîndva, spunea că destinul nostru este să ne făurim destinul. Ce axiomă potrivită pentru lumea de astăzi. Ce poate fi mai minunat decît să-ţi plămădeşti destinul ! Asta ar însemna că, în sfîrşit, oamenii sînt liberi şi stăpîni pe soarta lor. Privind însă Terra, totul pare încă foarte complicat şi încîlcit. După colţ ne pî…”
Continuare in pagina cartii: “In cautarea viitorului“, de Ionita Olteanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Galaxia Gutemberg”, de Marshall Luhan

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CUVlNTÎNAINTE

Nu există eşec mai dureros şi întristător al unei cărţi, ca atunci cînd, străbătîndu-i universul de gînduri, cititorul, ajuns la capătul drumului, se vede silit să exclame : ei şi ?

Inflaţia de cuvinte, rostite dar mai ales scrise, ce însoţeşte, pe plan mondial, proliferarea tot mai accentuată a mass-mediei lăsînd impresia că „cei care scriu sînt mai numeroşi declt cei ce c…”
Continuare in pagina cartii: “Galaxia Gutemberg“, de Marshall Luhan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vieti neparalele”, de Teodor Marian

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

partea I

UN ZIARIST ÎMI IA

UN INTERVIU

In ciuda politeţii cu care mă acostase, a respectului vădit pe care tînărul din stînga mi-l arăta, simţeam nevoia să-l resping, să-i spun fără menajamente : Uite ce e, tovarăşe Anghel, parcă aşa ai spus că te cheamă, n-ai putea să-mi dai pace ? O nelinişte ciudată mă năpădise, o teamă nelămurită, ca un fel de ceaţ�…”
Continuare in pagina cartii: “Vieti neparalele“, de Teodor Marian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Icebergul – Secvente din epopeea dezvoltarii”, de Dan Popescu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

MTRODUCERE

O carte despre epopeea dezvoltării, redînd secvenţe din această epopee, o carte care să înfăţişeze destinele şi faptele fascinante ale oamenilor. O carte despre drumul dramatic spre înălţimi al omului, despre marile lui bucurii şi satisfacţii dobîndite pe aceasta cale, dar şi despre imensele lui sacrificii, nereuşi…”
Continuare in pagina cartii: “Icebergul – Secvente din epopeea dezvoltarii“, de Dan Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cum sa ne pazim contra electrocutarilor”, de M. Sufrim

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢĂ

Producerea şi folosirea pe scară tot mai largă a energiei electrice constituie unul din factorii importanţi de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi de ridicare a nivelului cultural şi social al întregii societăţi.

Datorită creşterii într-un ritm rapid a puterilor electrice instalate la consumatori şi a puterii sistemului ener…”
Continuare in pagina cartii: “Cum sa ne pazim contra electrocutarilor“, de M. Sufrim disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pomul vietii”, de Nicolae Docsanescu

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

UN ŢĂRAN PRIN MUZEELE LUMII

Cu numele lui Simion Moţ m-am întîlnit mai întîi la o expoziţie judeţeană a artiştilor amatori. Tablourile lui, cu imagini din lumea satului în care trăieşte, erau lucrate într-o manieră oarecum pointilistă, aveau ceva din Seurat şi Signac şi descoperirea aceasta părea, desigur, neobişnuită pentru un pictor ţăran. îmi reţinuse atenţia şi vroiam, fireşte, să-1 cunosc, să-1 întreb,…”
Continuare in pagina cartii: “Pomul vietii“, de Nicolae Docsanescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Trestia de otel”, de Nicolae Stelea

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

PLATFORMA INDUSTRIALA Văzuta de sus, platforma are aspectul unei far/urii zburătoare. In ea palpită mii de luminiţe, ca un creier electronic ce-şi descarcă după un anumit program energiile. Scintilaţii creatoare de microunde, purtătoare ale viitorului.

Dacă halele n-ar avea acoperiş, ai vedea metalul circulînd prin compartimente. Snopi de verbele sînt purtaţi de colo-c…”
Continuare in pagina cartii: “Trestia de otel“, de Nicolae Stelea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Surasuri migdalate”, de Vasile Ghica

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

De pe unele frunţi şi muştele pleacă dezamăgite.

Dintre milioanele de turişti care vizitează Pisa, numai cei care se vor prăbuşi odată cu turnul vor rămîne celebri.

Dec…”
Continuare in pagina cartii: “Surasuri migdalate“, de Vasile Ghica disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Semper fidelis”, de Aristide N. Popescu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

CUV1NT ÎNAINTE

rti

Luăm parte cu bucurie, parcurgind paginile generoase ale scrierii lui Aristide Popescu, la o foarte meritorie încercare de a da speţei nine, aceleia într-adevăr „semper fidelis’, un statut ce i se cuvine lumea afectelor omeneşti. Asistăm la urmărirea atentă şi pasionată a constantelor şi variaţiilor unei relaţii cu o foarte lungă istorie care durează cit societatea uman�…”
Continuare in pagina cartii: “Semper fidelis“, de Aristide N. Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Itinerarii spirtuale”, de Andre Malraux

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Argument După ce deplînge ignoranţa lui Licurg şi a lui Platou cu privire la naţiile aşa-zis barbare, Montaigne continuă precum urmează, în eseul Despre canibali, prilejuit de mărturiile unor călători şi de prezenţa unor sclavi din Lumea Nouă întrezăriţi la Rouen: Eu aş spune lui Platon că este o naţie unde nu se…”
Continuare in pagina cartii: “Itinerarii spirtuale“, de Andre Malraux disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Legislatia rutiera comentata si adnotata”, de Corneliu Turianu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Partea 1

Decretul Nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice

şi dispoziţiile corelative din

Regulamentul pentru aplicarea Decretului Nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile …”
Continuare in pagina cartii: “Legislatia rutiera comentata si adnotata“, de Corneliu Turianu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vom trai in anul 2000″, de Corneliu Vlad

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

CUVINT ÎNAINTE

5 decembrie 1981. Capitala României, şi odată cu întreaga ţară, trăieşte momente de vibrantă însufletire patriotică. Peste 300 000 de oameni, participanţi la grandioasă adunare popul…”
Continuare in pagina cartii: “Vom trai in anul 2000“, de Corneliu Vlad disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Energetica mondiala in perspectiva sfarsitului de mileniu”, de Aurel Avramescu

septembrie 12th, 2011 admin Comments off

Prefaţă

Această carte despre energetică este caracterizată prin : cuprindere mondială şi extindere in- timp pivă la sfirşilul mileniului. O astfel de dimensionare dă posibilitate cititorului să sesizeze amănunţit prezentul, practic in luate regiunile lumii, şi să privească pînă la orizontul de unde începe ceaţa timpului îndepărtat.

Numai o astfel de tratare permite ca spaţiul-timp al energeticii să fie sesizat…”
Continuare in pagina cartii: “Energetica mondiala in perspectiva sfarsitului de mileniu“, de Aurel Avramescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Exploatarea de iarna a autovehicule”, de M. Stratulat

august 12th, 2011 admin Comments off

Particularităţile exploatării autovehiculelor la temperaturi scăzute Dezvoltarea impetuoasă a industriei de autovehicule în ţara noastră a făcut ca parcul naţional să crească în mod corespunzător. In prezent România produce autovehicule ai căror parametri tehnici se situează în domeniul realizăril…”
Continuare in pagina cartii: “Exploatarea de iarna a autovehicule“, de M. Stratulat disponibila la ColtulColectionarului.ro