Arhivă

Post Tăguit cu ‘folclor’

Important pentru afiliatii 2Parale !

aprilie 14th, 2013 admin Comments off

Incepand cu data de 12.aprilie 2013,  ColtulColectionarului a implementat un sistem special pentru afiliatii 2Parale prin care se elimina numerele de telefon pentru userii care au cookie-ul 2Parale.

Astfel asiguram o transparenta maxima si inregistrarea tuturor comisionelor, oferind acestor vizitatori doar optiunea de comanda online.

Speram ca astfel sa imbunatatim colaboarea cu toti afiliatii prin platforma 2Parale.

Moi jos am realizat 2 print-screen-uri in cele 2 cazuri (cu si fara cookie 2Parale).

Spor la conversii!

“Poezia obiceiurilor de iarna”, de -

august 20th, 2011 admin Comments off

Prima impresie pe care o are cititorul iubitor de frumos In faţa poeziei obiceiurilor româneşti tradiţionale este extraordinara ei puritate. In existenţa reală, deobicei sincretică, însoţite adesea de un recitativ melodic, într-un scenariu desfăşurat în cadrul natural al zăpezilor imaculate, Moş-Ajunul, colindele, pluguşoarele, sorcova augmente…”
Continuare in pagina cartii: “Poezia obiceiurilor de iarna“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Traditii de munca romanesti”, de Alexandru Popescu

august 11th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Printre mai multele lucrări, care au fost publicate în anii din urmă despre cultura populară în ansamblul ei sau numai despre unele aspecte ale acesteia, lucrarea Tradiţii de muncă româneşti are un interes aparte fiindcă, dincolo de descriere, pune în ecuaţie doi termeni ce sînt mult vehiculaţi astăzi, dar ale căror relaţii nu au fost explicitate îndeajuns.

Tradiţiile, în accepţiunea lucrării, cuprind creaţiile art…”
Continuare in pagina cartii: “Traditii de munca romanesti“, de Alexandru Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Portul popular maghiar din tinutul calatei”, de Jeno Nagy

iunie 20th, 2011 admin Comments off

Tinutul Calatei se întinde de la Cluj pînă la Ciucea între linia ferată şi şoseaua Cluj—Oradea şi de cele două părţi ale acestora. Este mărginit spre sud de munţii Gilăului, spre vest de masivul Vlădeasa şi lanţul munţilor Meseşului.

In acest teritoriu ungurii locuiesc parte în sate curat maghiare, parte în sate cu populaţie mixtă, printre care sînt presăr…”
Continuare in pagina cartii: “Portul popular maghiar din tinutul calatei“, de Jeno Nagy disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Portul popular din tara Vrancei”, de Florea Bobu Florescu

iunie 20th, 2011 admin Comments off

Printre zonele cele mai vestite, poate datorită şi legendei despre baba Vrîncioaia şi altor mărturii legendare legate de Ştefan cel Mare, se află aceea cunoscută mai ales sub numele de Ţara Vrancei.

Este vorba de o mică regiune, aşezată la cotul Carpaţilor, străjuită la apus de un zid de munţi, iar în rest înconjurată de dealuri înalte, ea însăşi avînd un aspect muntos cu puţine terenuri mai netede,…”
Continuare in pagina cartii: “Portul popular din tara Vrancei“, de Florea Bobu Florescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Legende istorice- Bolintineanu”, de Dimitrie Bolintineanu

iunie 19th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Istoria unei literaturi, oricit de sumară, dc concisă ar fi ea şi indiferent de argumentele estetice pe care le aduc autorii în analiza evoluţiei mişcării literare, a ideii de literatură într-o cultură, include o serie de repere indispensabile care jalonează dezvoltarea acesteia, acumulările cantitative, împlinirile ei, momentele de răscruce şi de apogeu. Aceste repere, definind de fapt punctele…”
Continuare in pagina cartii: “Legende istorice- Bolintineanu“, de Dimitrie Bolintineanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Miorita”, de Adrian Fochi

iunie 15th, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Mioriţa este un miracol artistic atît de profund tulburător, încît e un adevărat privilegiu să i te poţi dedica. E miracol, şi pentru că e poezie şi cîntec în starea binecuvîntată de desăvîrşire, dar şi deoarece exprimă întocmai modul nostru propriu de a fi în lume şi de a ne înţelege rostul de oameni ai acestor locuri.

Ca mai toate adevăratele capodopere, şi Mioriţa e înconjurată de un larg cerc de umbră, de o largă zonă de tăcer…”
Continuare in pagina cartii: “Miorita“, de Adrian Fochi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Poezia populara”, de Mihail Sadoveanu

iunie 10th, 2011 admin Comments off

STUDIU INTRODUCTIV

Folcloristica este o disciplina care încă avansează greoi în direcţia modernizării sau a extinderii propriului domeniu, deci în. dezacord cu fenomene caracteristice într-o epocă de revoluţionare a gîndirii. în anumite sectoare, ea reuşeşte să se alinieze nivelului ştiinţelor contemporane din familia cărora aparţine, aplicînd cu îndrăzneală metode specializate (modele matematice, tehnica cercetării conjugate de inspiraţie…”
Continuare in pagina cartii: “Poezia populara“, de Mihail Sadoveanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Povestile lui Fat-Frumos”, de -

iunie 8th, 2011 admin Comments off

IMAGINARUL ÎN BASMUL FANTASTIC ROMANESC

„Cine va aboli sentimentul deosebirilor naţionale? El pune în joc valori ireductibile; ţine de raţiuni pe care raţiunea le cunoaşte şi de altele pe care raţiunea nu le cunoaşte’.

Literatura română nu se află în situaţia norocoasă a literaturii antice greceşti de a fi posesoarea unui epos homeric, adevărat „dar al zeilor’ făcut imaginaţiei creatoare a poeţilor tragici de mai tî…”
Continuare in pagina cartii: “Povestile lui Fat-Frumos“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Zona etnografica Dolj”, de Stefan Enache

mai 29th, 2011 admin Comments off

Prefaţa

Supunem atenţiei publicului cititor lucrarea „Zona etnografică Dolj’, elaborată de muzeografii Ştefan Enache de la Muzeul Olteniei din Craiova şi Teodor Pleşa de la Muzeul satului şi de artă populară din Bucureşti, lucrare care aduce contribuţii valoroase cu privire la cultura populară tradiţională şi contemporană de pe meleagurile doljene.

Este neîndoielnic faptul că, deşi…”
Continuare in pagina cartii: “Zona etnografica Dolj“, de Stefan Enache disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Kanteletar”, de Elias Lonnrot

mai 24th, 2011 admin Comments off

Studiu introductiv

„Kanteletar’ este pendantul liric al „Kalevalei’, epopeea naţională finlandeză; „Kanteletar’ a rămas însă, nemotivat, în umbra acesteia, atît în Finlanda cit şi în străinătate. Valoarea acestei opere lirice este eternă, căci calitatea ei de a ne emoţiona se păstrează mereu. „K…”
Continuare in pagina cartii: “Kanteletar“, de Elias Lonnrot disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vesmant si podoaba”, de Cristina Maria Angelescu

aprilie 9th, 2011 admin Comments off

PRELIMINARII

…Moda este un proces socialmente vital, este o stare de spirit care penetrează şi chiar conduce principalele sectoare de producţie, de afirmare, de cultură, ale colectivităţilor umane, fără a se reduce deci… doar la vestimentaţie. Pe epoci, evolutiv, au existat şi vor exista mode în arhitectură, în mobilierul casnic, în pictură, în literatură, în filosofie, în ştiinţă. Pretutindeni moda este…”
Continuare in pagina cartii: “Vesmant si podoaba“, de Cristina Maria Angelescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Strigaturi de nunta”, de Petru Malita

martie 21st, 2011 admin Comments off

CUVÂNT ÎNAINTE

A doua antologic sub genericul Folclor literar din Bihor cuprinde strigături de nuntă, gen folcloric care aparţine ceremonialului de nuntă românească. Prin locul clar şi necesar în schema scenariului nunţii, prin tematică şi conţinut, ca şi prin expresie artistică, strigătura de nuntă are un rol deosebit în derulare…”
Continuare in pagina cartii: “Strigaturi de nunta“, de Petru Malita disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mode si vesminte din trecut”, de Al. Alexianu

martie 19th, 2011 admin Comments off

Arheologia noastră costumară, cu numeroasele şi efemerele variante ale portului pămîntean, oglindeşte pe parcursul ei însăşi istoria Principatelor româneşti, cu frămîntările lor sociale, cu necontenitele lupte pentru libertate. Ca pretutindeni în orînduirea feudală, şi în viaţa societăţii noastre din trecut, nimic nu reflectă …”
Continuare in pagina cartii: “Mode si vesminte din trecut“, de Al. Alexianu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Legende- George Dinograncea”, de Dinograncea

martie 18th, 2011 admin Comments off

Despre Stefan cel fara asemanare, intelept si viteaz, vrednic fiu al lui Bogdan Voievod şi prea înţelept cîrmuitor al Moldovei, mi-a fost dat s-ascult şi acum, în zilele…”
Continuare in pagina cartii: “Legende- George Dinograncea“, de Dinograncea disponibila la ColtulColectionarului.ro