Arhivă

Post Tăguit cu ‘istorie’

“Zi si noapte”, de Mandru Costachi

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Sînt în graiul fiecărui popor unele expresii care definesc sintetic şi plastic o întreagă acţiune. O definesc atît de complet, încît fac de prisos alte lămuriri. O astfel de expresie este şi aceasta : Zi şi noapte sau în alte limbi Tag und Nacht, Nu:- et jour…

Atunci cînd îmi reamintesc despre acţiunile la care a participat Divizia 21 infanterie pe frontul antihitlerist, îmi vine în minte ad…”
Continuare in pagina cartii: “Zi si noapte“, de Mandru Costachi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Teroarea horthysto- fascista in nord- vestul Romaniei- septembrie 1940- octombrie 1944″, de Ion Ardeleanu

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

Introducere

Fascismul, în diferitele sale variante naţionale — nazism, horthysm, fascii italiene etc. — a apărut ca ideologie şi curent politic în perioada de după primul război mondial.

Apreciind acest fenomen, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta : „După primul război mondial, fascismul a acaparat puterea politică în Ungaria, Italia, Portugalia, Bulgaria, apoi în deceniul al patrulea, în Germania şi …”
Continuare in pagina cartii: “Teroarea horthysto- fascista in nord- vestul Romaniei- septembrie 1940- octombrie 1944“, de Ion Ardeleanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Romanii in lupta pentru cucerirea independentei depline de stat 1877-1878″, de Vasile Petrisor

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Cuvînt înainte

Lucrarea Românii în lupta pentru cucerirea independenţei depline de stat, 1877—1878 îşi propune să informeze cele mai diverse categorii de cititori cu privire la desfăşurarea evenimentelor istorice care au consacrat suveranitatea deplină a statului naţional român, evenimente de cea mai mare însemnătate în lupta multimilenară a poporului nostru pentru apărarea dreptului său sacru de…”
Continuare in pagina cartii: “Romanii in lupta pentru cucerirea independentei depline de stat 1877-1878“, de Vasile Petrisor disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Romanul unui mare caracter”, de Corneliu Leu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

I

Slabe fiinţe mai sîntem, Doamne !….

Şi, dacă spui că l-ai întocmit pe om după chipul şi asemănarea ta, apoi înseamnă că singur îţi recunoşti slăbiciunea. Slăbiciunea şi neputinţa de-a ajunge la desăvîrşire.

Uită-te la noi, pe a…”
Continuare in pagina cartii: “Romanul unui mare caracter“, de Corneliu Leu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Din lunga timpului bataie”, de Constantin Dumitrescu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

ÎN LOC DE PREFAŢA

Acum şase decenţi, la 1 decembrie 1918 un tînăr condeier aşternea pe hîrtie următoarele rînduri emoţionante: „Generaţiile care au să vie după noi vor pricepe ele oare agitaţia înălţătoare a acestor zile istorice? Oricît de fidel au să vorbească cronicile zilelor noastre, nu vor putea reda niciodată tot entuziasmul de care era cuprinsă toată românimea. Trăim clipe care ni se par perle şi am vrea să le eternizăm pentru toate timpurile ce au …”
Continuare in pagina cartii: “Din lunga timpului bataie“, de Constantin Dumitrescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Operatia romana de acoperire”, de Eugen Bantea

septembrie 17th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

Materia acestei cărţi se înscrie în mai mult decît ampla literatură istorică consacrată celui de-al doilea război mondial, preocupare ce nu dă semne de oboseală în pofida celor patru decenii scurse de la terminarea lui prin înfrîngerea blocului statelor fasciste, în frunte cu Reichul nazist.

Uriaşul efort de anihilare a tentativei hitleriste de a î…”
Continuare in pagina cartii: “Operatia romana de acoperire“, de Eugen Bantea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“In valtoarea vremurilor”, de Constantin Mustata

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

Ardealul nu e numai inuna României politice ; Priviţi harta ;

Ardealul c inima României geografice !

NICOLAE T1TULESGU

Părinţilor mei, Ion şi Măria, spre neuitarea dramelor trăite la Diktat!

Eram tînăr ziarist, detaşat la Alba Iulia în chiar ultimul an al primei jumătăţi de veac de la Unire. Cerul Transilvaniei era sen…”
Continuare in pagina cartii: “In valtoarea vremurilor“, de Constantin Mustata disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Istoria civilizatiei africane”, de E. Jefferson Murphy

august 20th, 2011 admin Comments off

XI

ZIMBABWE, MWENE MUTAPA ŞI SUDUL

Populaţiile de limbi bantu au întemeiat de timpuriu un alt centru al civilizaţiei lor pe platoul rhodesian. Din acest al doilea centru, s-au extins mai încet în regiunea unde se află azi Republica Africa de Sud. Pe păstorii khoisani din sudul Africii, treptat i-au absorbi…”
Continuare in pagina cartii: “Istoria civilizatiei africane“, de E. Jefferson Murphy disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Regele si statuia”, de Kostas Asimakopoulos

august 20th, 2011 admin Comments off

Capul sus, măi băieţi ! Nu vă-nfricaţi ! Nimeni nu-i

mai tare ca sufletele voastre ! Nu vă lăsaţi! Faceţi-vă din curaj flamură şi avîntaţi-vă !… Loviţi !…

Vocea lui Iannis Kapsis tuna pe corabia zgîlţîită de valurile furioase. Se izbea de pînzele pătrate, de catarge, era amplificată de vuietul mării şi se-mprăştia pînă la chila navei — s-o audă toată ceata — şi sus, pe covertă, de …”
Continuare in pagina cartii: “Regele si statuia“, de Kostas Asimakopoulos disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Piramida ingropata”, de M.Zakaria Goneim

august 20th, 2011 admin Comments off

Către cititori

Cartea aceasta cuprinde istorisirea descoperirii unei piramide îngropate în nisip, începută dar neterminată de un faraon pînă acum necunoscut din dinastia a treia (2780—2680 î.en.).

Autorul face parte din generaţia nouă de arheologi egipteni, pregătită în institutele din Cairo şi Alexandria, conduse de savanţi cu renume mondial. Mohammed Zakaria Goneim este unul dintre primii egiptologi arabi care public�…”
Continuare in pagina cartii: “Piramida ingropata“, de M.Zakaria Goneim disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mihai Viteazul”, de Titus Popovici

august 15th, 2011 admin Comments off

GENERIC

Un foc de tabără… Multe căruţe, aşezate în careu, formînd un fel de cetăţuie în miniatură.

Neguţători, ţărani, soldaţi fără arme, în căutare de stăpîn ; ţărani care pribegesc ; călugări rătăcitori, mai plini de păduchi decît de credinţă ; doi boieri po…”
Continuare in pagina cartii: “Mihai Viteazul“, de Titus Popovici disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tomis- orasul poetului exilat”, de Vasile Barbu

august 12th, 2011 admin Comments off

TOMIS, CONSTANŢA DE ASTĂZI, A FOST IN antichitate metropola cetăţilor vest-pontice. Numele oraşului şi întemeierea lui au fost coborîte în legendă încă din acele timpuri. Ovidiu povesteşte că Argonauţii lui Iason, întorcîndu-se din Colhida, cu Lîna de Aur, au aruncat ancora la aceste ţărmuri. Aici nemiloasa Medeea, îndrăgostită de conducătorul …”
Continuare in pagina cartii: “Tomis- orasul poetului exilat“, de Vasile Barbu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Un domnitor: o epoca…”, de Aurel H.Golimas

august 11th, 2011 admin Comments off

Capitolul I

INTRODUCERE SI ISTORIOGRAFIE

In 1933 se edita la laşi monografia intitulată Domnul Moldovei Miron Moghilă Barnovschi, cu prilejul tricentenarului morţii amintitului voievod, conţinînd 76 pagini, cu clişee, şi o spiţă genealogică. Autorul era semnatarul acestor rînduri. De alunei şi pînă astăzi, am lămas unicul biograf al domniei dintre 1626 — 1629 şi 1633.

Pent…”
Continuare in pagina cartii: “Un domnitor: o epoca…“, de Aurel H.Golimas disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Mari conferinte internationale 1939-1945″, de Leonida Loghin

august 11th, 2011 admin Comments off

Notă asupra ediţiei

Cercetarea istorică naţională şi internaţională demonstrează că, deşi au trecut peste patru decenii de la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, sursele de informare oferă noi şi noi direcţii de investigare, de studiu şi de analiză a unor aspecte de o largă diversitate — militare, politice, logistice, economice, di…”
Continuare in pagina cartii: “Mari conferinte internationale 1939-1945“, de Leonida Loghin disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Razboiul neatarnarii Romaniei”, de Constantin Cazanisteanu

august 10th, 2011 admin Comments off

CAPITOLUL I INDEPENDENTA — CONSTANTA A DĂINUIRII ROMANEŞTI Problema neatîrnării este tot atît de veche ca şi statul român însuşi, căci începuturile organizării politice în spaţiul carpato-dunărean şi constituirea stat…”
Continuare in pagina cartii: “Razboiul neatarnarii Romaniei“, de Constantin Cazanisteanu disponibila la ColtulColectionarului.ro