Arhivă

Post Tăguit cu ‘politica’

“Nicolae Titulescu”, de Ion M. Oprea

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Capitolul I

PERSONALITATEA LUI NICOLAE TITULESCU

După primul război mondial, România, ca şi alte ţări, încheindu-şi procesul unităţii sale naţionale, a militat hotărîr şi consecvent, prin cele mai variate mijloace diplomatice, pentru menţinerea şi consolidarea statu-quoului european, stabilit prin sistemul tratatelor de la Versailles.

Angajîndu-se alături de marile puteri învingătoare, pe calea luptei pentru apărarea statu-quoului, Român…”
Continuare in pagina cartii: “Nicolae Titulescu“, de Ion M. Oprea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Relatii intre Romania si S.U.A pana in 1914″, de Stelian Popescu-boteni

august 21st, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ Istoria relaţiilor internaţionale ca o ramură distinctă a istoriografiei a început să se dezvolte cu adevărat în ţara noastră numai în ultima perioadă de timp. Şi nu este întîmplător că această dezvoltare are loc în aceeaşi perioadă în care relaţiile României cu celelalte ţări cunosc un avînt fără precedent. Desigur interesul firesc şi evident crescînd din ultima vreme al specialiştilor, cercetătorilor şi al publicului larg în studii asupra problemelor internaţionale, asupr…”
Continuare in pagina cartii: “Relatii intre Romania si S.U.A pana in 1914“, de Stelian Popescu-boteni disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cosmar antilez”, de Eve Dessarre

august 5th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Am terminat o călătorie de peste trei luni în Antile. Există ţări cu populaţii puţin comunicative, discrete ; pentru a le cunoaşte e nevoie de preliminarii îndelungate…”
Continuare in pagina cartii: “Cosmar antilez“, de Eve Dessarre disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Inainte de Watergate-probleme ale coruptiei in societatea americana”, de -

iulie 13th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Istoricii trebuie să abordeze problema corupţiei dintr-o dublă perspectivă. în calitate de cetăţeni, pe de o parte, ei trebuie să deplîngă subminarea atît de serioasă a integrităţii individuale şi a încrederii sociale. Pe de altă parte, în calitate de cercetători ai societăţii, ei trebuie să vadă în corupţie, în ritmul şi …”
Continuare in pagina cartii: “Inainte de Watergate-probleme ale coruptiei in societatea americana“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Partide si organizatii din tarile lumii”, de Domitian Baltei

iulie 4th, 2011 admin Comments off

PROCESE

SI TENDINŢE ÎN ORGANIZAREA POLITICĂ ŞI PROFESIONALĂ A LUMII CONTEMPORANE

în evoluţia istorică a omenirii, în mersul său ireversibil spre progres social şi naţional epoca contemporană ocupă un loc deosebit, ea se caracterizează „prin profunde transformări revoluţionare, sociale şi naţionale, prin afirmarea tot mai intensă a voinţei popoarelor de a pune capăt politicii de inegalitate, dominaţie şi asuprire, de a se dezvolta libere şi inde…”
Continuare in pagina cartii: “Partide si organizatii din tarile lumii“, de Domitian Baltei disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Amintirile unui ambasador sovietic”, de I. M. Maiski

iunie 28th, 2011 admin Comments off

PARTEA

I N T I I

„Războiul ciudat’

Agresiunea Germaniei împotriva Poloniei

In dimineaţa zilei de 1 septembrie 1939, la ora 5 şi 30 de minute, fără vreun ultimatum prealabil şi fără să fi declarat formal război, Germania hitleristă a atacat Polonia. La ora 5 şi 40 de minute, Hitler a adresat prin radio un apel către armata sa, declarînd că, întrucît guvernul polonez a refuzat reglementarea paşnică a pro…”
Continuare in pagina cartii: “Amintirile unui ambasador sovietic“, de I. M. Maiski disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Dreptul istoric si pacea mondiala”, de Victor Isac

iunie 21st, 2011 admin Comments off

PREFAŢA

Forţe, acţiuni şi situaţii absurde n-au lipsit niciodată din istorie. Ele sînt manifestate şi astăzi, uneori chiar în forme mai violente, datorită intensităţii cu care se susţin şi se afirmă tezele adverse.

Cea mai mare, pentru că este cea mai gravă, unanim recunoscută, considerăm a fi absurditatea înarmărilor excesive, expresie a detestabilei valori negative: Războiul, sinc…”
Continuare in pagina cartii: “Dreptul istoric si pacea mondiala“, de Victor Isac disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Caruselul spionajului est-vest”, de Ottomar Ebert

iunie 19th, 2011 admin Comments off

PREFAŢĂ

Numele sînt simple sunete şi se risipesc ca fumul.

Sub numele de Captain Jack Kent, alias dr. Dieter Merkel, alias Willem van Tonge, alias Johannes Krebs, alias Wolfgang Henne, alias Berry Brown, alias tovarăşul căpitan Bernhard Lemke… etc, autorul relatează despre cei peste doisprezece ani de activitate pe Yontul invizibil.

A participat l…”
Continuare in pagina cartii: “Caruselul spionajului est-vest“, de Ottomar Ebert disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Spionaj – Contraspionaj”, de Cornel Tabacu

iunie 19th, 2011 admin Comments off

CVVINT ÎNAINTE

Cititorul care crede că în filele ce urmează va întîlni fantezia autorului într-o suită de suspansuri se înşală; filele volumului conţin fapte autentice din şi despre spionajul şi contraspionajul de la sfîrşiiul secolului XIX şi începutul secolului XX, perioadă care — în special în anii pri…”
Continuare in pagina cartii: “Spionaj – Contraspionaj“, de Cornel Tabacu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Din viata si opera unui mare democrat roman”, de C. G. Costa – Foru

iunie 15th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

Contextul politic al evoluţiei societăţii româneşti la sfîrşitul veacului trecut precum şi in primele patru decenii ale veacului nostru învederează o trăsătură distinctă, anume: tendinţa către lărgirea cadrului democratic de manifestare al cetăţenilor ţării.

Generaţii de cărturari, şi alături de ei mase cuprinzătoare, de cele mai diverse categorii sociale, şi-au iăcut un ideal din lupta pentru drepturi şi libertăţi democratice, ca o co…”
Continuare in pagina cartii: “Din viata si opera unui mare democrat roman“, de C. G. Costa – Foru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Vechimea, permanenta si unitatea poporului roman in scrierile socialistilor”, de -

iunie 14th, 2011 admin Comments off

In anul 1980 se împlinesc 2 050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent, condus de burebista — moment de cea mai mare însemnătate în

istoria pop…”
Continuare in pagina cartii: “Vechimea, permanenta si unitatea poporului roman in scrierile socialistilor“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Contributii la studierea miscarii muncitoresti din Oltenia”, de Romulus Dima

iunie 9th, 2011 admin Comments off

Introducere

In iunie 1966, cu prilejul vizitei de lucru efectuate In Oltenia, tovarăşul Nicolae Ceauşescu adresa istoricilor din regiune chemarea de a cerceta şi face cunoscute tinerelor generaţii minunatele tradiţii revoluţionare ale mişcării muncitoreşti şi Partidului Comunist Român. Acest înd…”
Continuare in pagina cartii: “Contributii la studierea miscarii muncitoresti din Oltenia“, de Romulus Dima disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Documente ale Partidului Comunist Roman- rolul si atributiile sindicatelor”, de -

iunie 9th, 2011 admin Comments off

…Clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată a societăţii —, eliberîndu-se pe sine, a eliberat de exploatare şi asuprire toate păturile muncitoare, întreaga naţiune română. Ea a dus greul luptei şi muncii pentru construirea socialismului, …”
Continuare in pagina cartii: “Documente ale Partidului Comunist Roman- rolul si atributiile sindicatelor“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pagini pentru gloria istoriei”, de Simion Tavitian

iunie 8th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

„Niciodată în România — arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român — n-a existat un partid politic cu o istorie atît de bogată şi glorioasă, care să fi luptat cu abnegaţie şi să fi realizat atît pentru fericirea poporului român, pentru măreţia naţiunii noastre. Partidul nostru s-a născut şi a crescut odată cu proletariat…”
Continuare in pagina cartii: “Pagini pentru gloria istoriei“, de Simion Tavitian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Probleme fundamentale ale educatiei revolutionare, patriotice, socialiste a maselor, ale activitatii politico-ideologice a P.C.R”, de -

iunie 6th, 2011 admin Comments off

Obiectivul fundamental şi liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României socialiste stabilite de Congresul al XH-lea al P.C.R. pentru cincinalul 1981—1985. Sarcinile ce revin activităţii ideologice şi politico-educativc pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea acestora, a planului de dezvoltare economico-socială a patriei Planul temei 1. Dezvoltarea în ritm susţinut a forţelor de producţie şi accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnie…”
Continuare in pagina cartii: “Probleme fundamentale ale educatiei revolutionare, patriotice, socialiste a maselor, ale activitatii politico-ideologice a P.C.R“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro