Arhivă

Post Tăguit cu ‘s.f.’

“20 000 de leghe sub mari”, de Jules Verne

ianuarie 19th, 2012 admin Comments off

Prefaţă

In anul 1870, când apărea romanul 20 000 de leghe sub mări, Jules Verne nu mai era un necunoseut Deşi debutase târziu, la 35 de ani, primele cinci cărţi publicate în doar cinei ani (Cinci săptămâni în balon — 1863, Aventurile căpitanului Hatteras — 1861. Călătorie în centrul pământului — 1861, De la pământ la lună — 1865…”
Continuare in pagina cartii: “20 000 de leghe sub mari“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Nepasatoarele stele”, de Constantin Cublesan

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

săgeţile dianei

El însuşi îi ieşi în întâmpinare. Descinse uşa şi o primi cu un zîmbet larg, prietenesc, pe care Diana îl cunoştea atit de bine. Era puţin emoţionată de această primire fami liară, încît abia îşi înclină uşor capul, răspunzîndu-i la salut. Intră însă sprintenă în biroul larg…”
Continuare in pagina cartii: “Nepasatoarele stele“, de Constantin Cublesan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Civilizatii extraterestre”, de I. Asimov

august 12th, 2011 admin Comments off

Cuvînt înainte

I Pentru multă lume numele lui Isaac Asimov este aproape sinonim cu proza ştiinţifico-fantastică şi cu popularizarea ştiinţei, domenii cu mult- mai apropiate decît s-ar putea crede la prima vedere. Asimov are un palmares, dacă putem folosi acest termen sportiv în legătură cu ştiinţa şi literatura, realmente impresionant-: peste 200 de cărţi, multe traduse în zeci de limbi, mai bine de 1 000 de articole în ziare şi reviste de mare tiraj, nenumărate introduceri şi prefeţe, un număr incredib…”
Continuare in pagina cartii: “Civilizatii extraterestre“, de I. Asimov disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Calatorie neobisnuita”, de Radu Theodoru

august 8th, 2011 admin Comments off

CARTEA ÎNTÎI

Misterele bastionului

In podul şurej acoperită cu stuf vîntul are un sunet aparte. Este destul să închidă ochii atunci cînd bate austrul, şi dintr-odată se simte legănat pe monotona unduire a valurilor, aude susurul apei spărgîndu-se în prova clin butuci de balsa, …”
Continuare in pagina cartii: “Calatorie neobisnuita“, de Radu Theodoru disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Satul aerian. Inchipuirile lui Jean Marie Cabidoulin”, de Jules Verne

iunie 20th, 2011 admin Comments off

SATUL AERIAN

i

DUPĂ O LUNGĂ ETAPĂ

— Şi Congo nu vine încă la rînd? întrebă Max Huber.

— La ce bun, dragul meu Max? răspunse John Cort. Oare ne lipsesc spaţiile vaste în Statele Unite? Cîte ţinuturi noi şi pustii nu sînt de cercetat între Alaska şi Texas?… înainte de a ne duce să explorăm în afară, mai bine să explorăm în interior, nu?

— Ei, dragul meu John, europenii or să o ia înainte, dacă lucrurile merg tot aşa — şi Africa are o suprafaţă de vreo …”
Continuare in pagina cartii: “Satul aerian. Inchipuirile lui Jean Marie Cabidoulin“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Marirea si decaderea planetei Globus”, de Mioara Cremene

iunie 19th, 2011 admin Comments off

capitolul 1

Pe planeta numita Globus, în timpul celei de a douăzeci şi doua civilizaţii a ei, oamenii descoperiră nemurirea.

Spun oamenii, pentru că ar fi greoi şi incomod să născocesc un alt termen pentru fiinţele gînditoare care o locuiau atunci. Ar trebui să folosesc expresia proprie limbajului lor, astăzi cu totul nec…”
Continuare in pagina cartii: “Marirea si decaderea planetei Globus“, de Mioara Cremene disponibila la ColtulColectionarului.ro

“De la Pamant la Luna”, de Jules Verne

iunie 19th, 2011 admin Comments off

De la obuzul îndreptat de Barbicane asupra lunii pana la aselenizarea fanionului sovietic n-a trecut decît un veac. In ordinea fanteziei, plimbarea lui Ardan în jurul satelitului nostru a fost urmată de aventurile eroilor lui Wells în interiorul lunii, iar în ordinea realităţii — de fotografierea recentă a părţii invizibile a astrului vecin. Dar mai mult decît asemenea previziuni înaripate, decît …”
Continuare in pagina cartii: “De la Pamant la Luna“, de Jules Verne disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Semnul licornului”, de Mircea Oprita

iunie 11th, 2011 admin Comments off

SEMNUL LICORNULUI

Intre hîrtiile lui George Biriş Delafrata, ajunse la mine, şi cu care încă nu ştiu ce-o să Iac, deşi, ca să scap de gura ei infernală, i-am promis acelei zăpăcite de madam Catinca să mijlocesc publicarea lor, se află cîteva pagini derutante. Nu mă sfiesc să-mi mărturisesc astăzi surpriza, cum nu mi-am ascuns faţă de cîţiva prieteni scepticismul amuzat, atunci cînd m-am văzut în perspectivă de a deveni un fel de executor testamentar al bă…”
Continuare in pagina cartii: “Semnul licornului“, de Mircea Oprita disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Povestile lui Fat-Frumos”, de -

iunie 8th, 2011 admin Comments off

IMAGINARUL ÎN BASMUL FANTASTIC ROMANESC

„Cine va aboli sentimentul deosebirilor naţionale? El pune în joc valori ireductibile; ţine de raţiuni pe care raţiunea le cunoaşte şi de altele pe care raţiunea nu le cunoaşte’.

Literatura română nu se află în situaţia norocoasă a literaturii antice greceşti de a fi posesoarea unui epos homeric, adevărat „dar al zeilor’ făcut imaginaţiei creatoare a poeţilor tragici de mai tî…”
Continuare in pagina cartii: “Povestile lui Fat-Frumos“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cavalerii de smarald- vol.II”, de Anne Robillard

mai 3rd, 2011 admin Comments off

I RIDICARGA SCUTIGRILOR LA RANQ DG CAVALGR După ce cunoscuse pacea vreme de cinci sute de ani, întinsul continent Enkidiev a stârnit din nou pofta nemăsurată de cuceritor a lui Amecareth, domnul şi stăpânul oamenilor-insectă. Voind să-şi însuşească din ce în ce mai multe teritorii, împăratul Negru trimise la început, pe tot ţărmul continentului,…”
Continuare in pagina cartii: “Cavalerii de smarald- vol.II“, de Anne Robillard disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prioritate zero”, de D. Tatar

aprilie 8th, 2011 admin Comments off

Capitolul I

Mai întîi a fost neantul…

Apoi, o explozie de lumină în orbite şi mii de ace vii invadară simţurile lui Ted.

Starea de nedefinire a întregului corp tăcu loc dintr-o dată unei dureri violente, pornită din creierul ce zvîcnea sacadat într-o mare de flăcări către spate şi membre, unde strigătul nervilor incendiaţi stăpîni pentru o clipă totul. Apoi, şocul puter…”
Continuare in pagina cartii: “Prioritate zero“, de D. Tatar disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Verificati ipoteza Nessus !”, de Tudor Negoita

aprilie 6th, 2011 admin Comments off

I — A FUGIT UN CIBORG

— Negativ.

— Negativ !

— …Negativ !

Ca şi cum s-ar fi înţeles, cele trei ordinatoare dăduseră verdictul aproape simultan. I se păru că o…”
Continuare in pagina cartii: “Verificati ipoteza Nessus !“, de Tudor Negoita disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Omul si universul”, de Nandics Gyorgy

martie 13th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Era în ziua de 10 septembrie 1978, orele 23. Acceleratul 457 din direcţia Tirgu-Mureş sosea în gara Războieni. De la fereastra unui compartiment am observat profilată pe orizontul întunecat o lumină albastră, intensă, de formă lenticulară. Era fascinantă. Se părea că pluteşte la o mică înălţime deasupra solului, undeva spre sud, la cel mult cîţiva kilometri de gară. Deşi staţionară, avea …”
Continuare in pagina cartii: “Omul si universul“, de Nandics Gyorgy disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Proza fantastica”, de Cezar Petrescu

martie 9th, 2011 admin Comments off

Adevărata moarte a lui Guynemer

Omul nu mă simţise apropiindu-mă.

Era cu toată atenţia magnetizată în altă parte. Am ridicat ochii după privirea lui spre cer. Şi l-am înţeles îndată, respectîndu-i lacoma încordare care-i crispase obrazul palid-verzui şi-i aprinsese scînteieri fosforice în pupile.

Acolo, în adîncul înalt al văzduhului, cu albastrul glac…”
Continuare in pagina cartii: “Proza fantastica“, de Cezar Petrescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tanar”, de Patrick Andrew

februarie 11th, 2011 admin Comments off

In seara aceea mă întorceam de la un spectacol de teatru — experiment. Unul din acele teatre cure se adăposteau în subsoluri boltite, cu ornament de cărămidă roşie şi-n care ajungeai coborînd un şir nesfîrşit de trepte roase de atîtea picioare trecute peste ele. La capătul scăr…”
Continuare in pagina cartii: “Tanar“, de Patrick Andrew disponibila la ColtulColectionarului.ro