Arhivă

Post Tăguit cu ‘Sociologie’

“In cautarea viitorului”, de Ionita Olteanu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

ANII 80, ÎNCOTRO?

CINEVA, cîndva, spunea că destinul nostru este să ne făurim destinul. Ce axiomă potrivită pentru lumea de astăzi. Ce poate fi mai minunat decît să-ţi plămădeşti destinul ! Asta ar însemna că, în sfîrşit, oamenii sînt liberi şi stăpîni pe soarta lor. Privind însă Terra, totul pare încă foarte complicat şi încîlcit. După colţ ne pî…”
Continuare in pagina cartii: “In cautarea viitorului“, de Ionita Olteanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologia dezvoltarii- congresul international de sociologie Evian”, de -

august 8th, 2011 admin Comments off

In cadrul colecţiei „Teorie şi metodă în ştiintele sociuale prezentul volum (al IV-lea) reuneşte

comunicările delegaţiei ţării noastre la cel de-al Vl-lea Congres internaţional de sociologie de la Evian, 1966.

Titlul volu…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologia dezvoltarii- congresul international de sociologie Evian“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Studii de statistica- lucrarile celei de – a doua consfatuiri stiintifice de statistica 29 noiembrie-1 decembrie 1962″, de -

iunie 20th, 2011 admin Comments off

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA STATISTICII DE STAT IN ANUL 1963

Prof. univ. M. BIJI

Director general al Direcţiei Centrale de Statistică

A devenit o tradiţie ca la sfîrsitul fiecărui an să inventariem realizările pe care le-a obţinut statistica de stat din ţara noastră, să investigăm cu grijă $i simt de răspundere lipsurile şi greutăţile întâmpinate şi să schiţăm sarcinile principale care urmează să stea în centrul atenţiei lucrătorilor Direcţiei Centrale de Statistică în anul următor şi a căror îndeplinire să ducă la îmbunătăţirea muncii statistice, la ridicarea nivelului ei, pentru a răspunde mai bine, mai operativ,…”
Continuare in pagina cartii: “Studii de statistica- lucrarile celei de – a doua consfatuiri stiintifice de statistica 29 noiembrie-1 decembrie 1962“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologia medicinei”, de Grigore Gr. Popescu

iunie 19th, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

In ultimele decenii, multiplicarea şi amploarea efectelor generate de revoluţia ştiinţifico-tehnică contemporană antrenează o permanentă şi constantă preocupare din partea specialiştilor, care sînt constrinşi să abandoneze astăzi reperele particulare ale disciplinei de referinţă şi să se orienteze din ce în ce mai frecvent spre puncte de vedere integrate disciplinar. Dacă pe planul dezvoltării factorului tehnic şi al inovării continue a artefactului, o revoluţie este vizibilă — şi efectele ei funcţionale o demonstrează cu prisosinţă — dintr-o altă…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologia medicinei“, de Grigore Gr. Popescu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Opere complete- C. D. Gherea”, de C. D. Gherea

iunie 18th, 2011 admin Comments off

PREFĂŢĂ

De-a lungul deceniilor, pînă în zilele noastre, opera teoretică de prestigioasă valoare a ideologului şi militantului socialist Constantin Dobrogeanu-Gherea, format ca marxist în efervescenţa de idei, a realităţilor economice, social…”
Continuare in pagina cartii: “Opere complete- C. D. Gherea“, de C. D. Gherea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologie industriala”, de Melania Bortun

iunie 18th, 2011 admin Comments off

CUVlNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă urmăreşte familiarizarea studenţilor politehnişti cu ideea că ei vor trebui — din momentul integrării în producţie — să soluţioneze, în calitate de cadre de concepţie, în mod ştiinţific, şi problematica social-umană a întreprinderilor…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologie industriala“, de Melania Bortun disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologie si etica”, de Traian Herseni

iunie 17th, 2011 admin Comments off

Introducere

Raporturile istorice, deci reale, dintre sociologie şi etică, independente de orice sistem sau punct de vedere personal, înregistrate în toată extensiunea şi profunzimea lor, se desfăşoară pe trei planuri esenţiale, distincte „ontologic’, dar strîns unite �…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologie si etica“, de Traian Herseni disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologie geografica- vol. V”, de -

iunie 16th, 2011 admin Comments off

Sociologie şi geografie

Zone de interferenţă şi problema spaţiului social

TRAIAN HERSENI

După o logică strict formală, desuetă dar încă activă, între sociologie (ştiinţa societăţii şi geografie (ştiinţa mediului natural), n-ar trebui să existe decît unele raporturi periferice. In realitate însă, lucrurile nu stau aşa. Zonele de contact şi de interferenţă ale celor două ştiinţe sînt mult mai numeroase…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologie geografica- vol. V“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Aspecte ale unei societati ciudate”, de Dumitru Lepadatu

iunie 16th, 2011 admin Comments off

CUVINT ÎNAINTE

In societatea contemporană există lucruri stranii. Azi, cînd spiritul incintă prin armonie şi vigoare, prin precizie şi inventivitate, prin depăşirea condiţiei de locuitor al unei singure planete şi prin zborul in adîncimea infinită a materiei, există şi o altă lume, care îndeamnă să ne întrebăm: Cum este posibil ca unii oameni să se comporte mai degrabă ca nişte …”
Continuare in pagina cartii: “Aspecte ale unei societati ciudate“, de Dumitru Lepadatu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tineretea in timp si spatiu”, de Fred Mahler

iunie 14th, 2011 admin Comments off

SPIRALA GENERAŢIILOR

Mitologia povesteşte că la porţile Tebei legendare, Sfinxul monstruos stăpinea de neinvins, întrucît nimeni nu putea răspunde întrebării sale : Ce este omul ?. Doar Oedip, afirmînd puterea omului asupra destinului, salvase oraşul si locuitorii lui. Dar dacă Sfinxul ar fi întrebat: Ce este tineretul ? E foarte posibil că u…”
Continuare in pagina cartii: “Tineretea in timp si spatiu“, de Fred Mahler disponibila la ColtulColectionarului.ro

“21H.22′Seism 4 martie si dupa…”, de Mihai Stoian

iunie 14th, 2011 admin Comments off

Soarele răsare la ora 6,50 şi apune la ora 18,06 (calendarul zilei). Vremea continuă să se încălzească. Precipitaţii vor cădea, mai ales sub formă de ploaie şi lapoviţă şi mai frecvente în jumătatea de nord-vest a ţării. La noapte va ninge viscolit. Temperatura va creşte uşor: maxima zilei va fi…”
Continuare in pagina cartii: “21H.22′Seism 4 martie si dupa…“, de Mihai Stoian disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cetatean societate familie”, de -

iunie 11th, 2011 admin Comments off

Cuvînt înainte

Trăim, neîndoielnic, momentul unei deosebite efervescenţe a dezbaterilor etice în ansamblul vieţii noastre sociale. Ca o pregnantă reflectare a înaintării ţării noastre pe drumul construcţiei societăţii socialiste multilateral dezvoltate, ea o expresie a tot mai înaltului nivel de conştiinţă al membrilor colectivităţii socialiste, climatul spiritual în care…”
Continuare in pagina cartii: “Cetatean societate familie“, de - disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Tineretul intre permanenta si innoire”, de Constantin Schifirnet

iunie 9th, 2011 admin Comments off

Introducere

In ultimii ani au existat preocupări intense şi constante cu privire la studiul problematicii tineretului în ţara noastră. Concentrate, mai ales, pe cercetări empirice şi în mai mică măsură pe clarificarea unor aspecte teoretice, eforturile de analiză a generaţiei tinere au cunoscut direcţii importante în decelarea acelor trăsături proprii tineretului.

S-a investiga…”
Continuare in pagina cartii: “Tineretul intre permanenta si innoire“, de Constantin Schifirnet disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Progresul istoric si contemporaneitatea”, de Stefan Gheorghi

iunie 8th, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

Prezenta lucrare înmănunchează rezultatele dezbaterilor purtate în laboratorul „Progresul istoric şi procesul revoluţionar contemporan’ din cadrul Academiei Ştefan Gheorghiu. In lucrare sînt analizate diverse laturi ale progresului social contemporan şi ale procesului revoluţionar mondial. Sînt relevate, de a…”
Continuare in pagina cartii: “Progresul istoric si contemporaneitatea“, de Stefan Gheorghi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Sociologia stiintei”, de G. N. Valkov

iunie 7th, 2011 admin Comments off

Prefaţă Problemele sociologice ale dezvoltării ştiinţei sau, ceea ce reprezintă acelaşi lucru, sociologia ştiinţei este o ramură a cunoaşterii al cărei obiect îl constituie interacţiunea dintre ştiinţă, ca fenomen social, şi societate, dintre ştiinţă şi diferite instituţii sociale. Aceasta este o ramură nouă şi, totodată, veche, căci obiectul prin el însuşi nu…”
Continuare in pagina cartii: “Sociologia stiintei“, de G. N. Valkov disponibila la ColtulColectionarului.ro