Arhivă

Post Tăguit cu ‘turism’

“Tari din marea Caraibilor”, de Gh. Burlacu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

1

CONSIDERAŢIUNI GENERALE

DIVERSITATE ŞI UNITATE

Antilele reprezintă o ghirlandă de insule între cele două continente americane, o simfonie de frumuseţe şi exotism, un adevărat mozaic geografic şi uman. Toate dimensiunile, de la cei 76 000 km ai insulei Haiti la suprafeţele neglijabile ale celor 600 de insuliţe sau stînci …”
Continuare in pagina cartii: “Tari din marea Caraibilor“, de Gh. Burlacu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Cine esti tu, meteorologule?”, de Ecaterina Ion-Bordei , Anca Mustatea

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

CĂTRE CITITORI Cine. eşti tu, meteorologule previzionist… şi pe ce bază ne bucuri sau ne întristezi stricîndu-ne sejurul la munte sau la mare, sfîrşitul de săptămînă la iarbă verde sau, pur şi simplu, ziua de muncă, prin mesajele tale prognostice repetate care . . . nici măcar nu se adeveresc ÎNTOTDEAUNA?! Este întrebarea pe care v-aţ…”
Continuare in pagina cartii: “Cine esti tu, meteorologule?“, de Ecaterina Ion-Bordei , Anca Mustatea disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Universul alb”, de Mihai Ioncu

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

PREFAŢĂ

Precipitaţiilor lichide oricînd şi oriunde pe suprafaţa planetei noastre, omenirea le-a dat o atenţie deosebită ; nu acelaşi lucru se poate spune despre precipitaţiile solide, despre natura lor ca înveliş al sistemului geosferic. Zăpezile şi gheţarii au devenit obiect de cercetare doar de cîteva decenii in urmă, de cînd omul şi-a dat seama fie de foloasele pe care le-ar putea avea…”
Continuare in pagina cartii: “Universul alb“, de Mihai Ioncu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Dor de acasa”, de Ioan Simion Pop

ianuarie 7th, 2012 admin Comments off

REÎNTÎLNIRE ÎNTiMPLĂTOARE

Memoria reporterului… Un conglomerat colţuros, rareori şlefuit, de informaţii extrase din fapte. Căutate. Descoperite. Văzute. Selectate. Auzite. Citite. Imaginate. înlocuite. împrumutate… De cele mai multe ori le-ai comentat pe loc, „la cald’, ori „la rece’, în exerciţiul profesiunii. Ins…”
Continuare in pagina cartii: “Dor de acasa“, de Ioan Simion Pop disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Privelisti de suflet”, de Mariana Ceausu

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

CUVÎNT ÎNAINTE

„CĂLĂTORIA CA MODALITATE A CONSTRUCŢIEI DE SINE’

„Nu cunosc şcoală mai bună decât călătoria’ nota undeva Monfaigne. Şi acest adevăr cu valoare de axiomă a fost probat — mai este oare nevoie s-o spunem ? — de sute de ori şi de către sute de artişti, scriitori, alţi oameni de cultură de la noi an de aiurea.

Mariana Ceauşu se revendică şi ca, prin paginile de faţă cel puţin, marelui grup al oamenilor d…”
Continuare in pagina cartii: “Privelisti de suflet“, de Mariana Ceausu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Prin arhipelagul nipon”, de Vasile Tudor

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

Plecam în Japonia ! Lecturile din tinerele lăsaseră în antintirc urma unor meleaguri exotice, învăluite în parfumul florilor de cireşi, cutremurate de tvîcnirile vulcanilor, măturate de capriciile taifunului. Peste această imagine s-au suprapus cu vremea altele: Japonia samurailor războinici şi a gheişelor; Japonia, ţara politeţei extreme, dar şi a crimelor monstruoase comise de rigidul militarism nipon; Japonia cercurilor războinice şi ra…”
Continuare in pagina cartii: “Prin arhipelagul nipon“, de Vasile Tudor disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Orasele Romaniei”, de Vasile Cucu

noiembrie 22nd, 2011 admin Comments off

INTRODUCERE

Studiul oraşelor constituie, în prezent, una din principalele preocupări ale geografilor şi specialiştilor din cele mai variate domenii. Acest interes sporit rezultă din cerinţele actuale de cunoaştere şi dezvoltare a unui domeniu care a stat mai puţin în atenţia specialiştilor şi care în momentul de faţă are o însemnătate practică deosebită. Atît pe plan naţional, cît şi internaţional oraşul solicită răspunsuri eficiente la o multitudine de probleme ale dezvoltării sale actuale cît şi mai ales ale perspectivei vieţii în mediile urbane.

Fie că ne referim la situ…”
Continuare in pagina cartii: “Orasele Romaniei“, de Vasile Cucu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“De la mare la munte”, de Ion Manta

octombrie 2nd, 2011 admin Comments off

ÎN LOC DE PREFAŢA

Cartea noastră îşi propune să prezinte publicului larg, în special tinerei generaţii, cîteva dintre frumuseţile naturale şi antropice ale ţării, avînd, îndeobşte, caracter de unicat. Ea este concepută, aşadar, ca o mică enciclopedie a recordurilor geografice româneşti. Cuprinde 73 de noţiuni, tratate în ordine alfabetică, referitoare la peisaj, floră, faună, …”
Continuare in pagina cartii: “De la mare la munte“, de Ion Manta disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Terra- casa in care locuim”, de Neagu Udroiu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

Civilizaţia umanităţii se constituie prin contribuţia fiecărei naţiuni. A fost şi rămîne nota superioară de orgolii a seminţiilor de a participa concludent şi durabil la sporirea zestrei de frumuseţe materială şi spirituală a Terrei — casa noastră de toate zilele. Vin către noi din adîncuri de vreme nestemate fără de număr, zămislite, conturate, şlefuite şi depuse în pridvoarele deschise privirii.

G…”
Continuare in pagina cartii: “Terra- casa in care locuim“, de Neagu Udroiu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Panoramic trotusan”, de Victor Barladeanu

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

TROTUŞUL IRUPE DIN ÎNTUNERICUL ADÎNCURILOR ÎNTÎLNINDU-SE CU LUMINA SOARELUI

Am în faţă o hartă. O hartă a regiunii Bacău. Hartă — ca orice hartă. Linii, puncte. Stranii disimetrii de contururi şi culori. Rătăcesc cu gîndul pe făgaşele ei orizontale, netede, plate. Deodată totul capătă parcă un relief ciudat, iscat din luciul hîrtiei de cele două forţe ale memoriei şi imaginaţiei, contopite într-un unic efort. Liniile şi punctele nu mai sînt mute….”
Continuare in pagina cartii: “Panoramic trotusan“, de Victor Barladeanu disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Calatorie prin vreme”, de Valentin Borda

septembrie 25th, 2011 admin Comments off

în loc de prefaţă

Cartea aceasta s-a născut în timp, ca rod al unor, căutări şi preocupări determinate de dorinţa cunoaşterii fascinantului domeniu al istoriei călătoriei, al drumeţiei şi — în general — al turismului.

Scriind-o, ne-am confruntat cu nenumărate dificultăţi, cu per…”
Continuare in pagina cartii: “Calatorie prin vreme“, de Valentin Borda disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Pasi prin lume”, de Barutu T. Arghezi

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

Ţară de şesuri lungi, de lanuri întinse, de legănări neterminate de vînt… Oarecare asemănări în primii kilometri, mai ales în priveliştile fugitive ale satelor… Şerpuirile şoselei şi arşiţa pustei maghiare reduc treptat gîndul pînă la somnolenţă, care trebuie învinsă cu orice preţ. Radioul prinde Budapesta, Viena, Bratislava. începe d…”
Continuare in pagina cartii: “Pasi prin lume“, de Barutu T. Arghezi disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Repere nordice si alte note de calatorie”, de Vasile Ileasa

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

Piaţa tîrguloi

Am fost întrebat, nu o dată, dacă am văzut Palatul prezidenţial din Helsinki. Cum clădirea în care lucrează preşedintele Finlandei nu este o construcţie cu o arhitectură deosebită, ghidurile turistic…”
Continuare in pagina cartii: “Repere nordice si alte note de calatorie“, de Vasile Ileasa disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Acuarele pe planeta albastra”, de Ioan Erhan

septembrie 14th, 2011 admin Comments off

IMAGINI DINTR UN STRĂVECHI OCEAN UMAN

O călătorie în China vremurilor noastre, deşi nu mai poate fi înconjurată, ca pe vremea lui Marco Polo, de fantastic, are totuşi şi azi o fascinaţie particulară, un farmec anume, generat cred de întîlnirea, încărcată la tot pasul de plăcute surprize, cu acest străvechi ocean uman care, pe o arie geografică de dimensiuni continentale, dezvoltă de milenii o civilizaţie şi o cu…”
Continuare in pagina cartii: “Acuarele pe planeta albastra“, de Ioan Erhan disponibila la ColtulColectionarului.ro

“Permanenta reintoarcere”, de Petre Vancea

august 21st, 2011 admin Comments off

Si totuşi . . .

Terminam volumul Călătorie în clarobscur, apărut în 1984, astfel: Traversînd ţara în lung şi-n lat, amintindu-mi de toţi cîţi au fost şi mai sînt, de toate cîte s-au întîmplat, de cele bune, ca şi de cele rele, scriind din convingerea că toate pot avea darul, cum spuneau cronicarii, ca să ne fie de învăţătură, mă pregăteam, zic, să sfîrşesc cartea. Dar în faţa punctului, mina a tremurat. Nu de teamă şi nu de neputinţă, ci pentru că descoperisem deodată neadevărul. 0 asemenea carte nu se încheie. Oricum,…”
Continuare in pagina cartii: “Permanenta reintoarcere“, de Petre Vancea disponibila la ColtulColectionarului.ro