Decretul consiliului de stat nr.188,1977 pentru aplicarea majorarii retributiei personalului muncitor

Decretul consiliului de stat nr.188,1977 pentru aplicarea majorarii retributiei personalului muncitor [-]de - 

Editura: -
Anul publicarii: 1977
Nr. volume:1
Nr. pagini: 214
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte Buna
Comentarii:

- 1977 - -

Stoc epuizat

Out stoc 0 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT

nr. 188

din 27 iunie 1977 entru aplicarea majorării retribuţiei personalului muncitor Publicat în B. Of. nr. 53 din 27 iunie 1977

In conformitate cu orientările stabilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, în etapa următoare se pune un accent mai mare pe creşterea retribuţiei şi veniturilor directe ale oamenilor muncii. Prin munca susţinută a întregului popor se asigură o dezvoltare mai rapidă a economiei naţionale, o creştere suplimentară a venitului naţional şi, pe această bază, o majorare mai accentuată a retribuţiei personalului muncitor faţă de prevederile iniţiale ale planului cincinal.

Pentru aplicarea prevederilor referitoare la majorarea retribuţiilor din Programul de creştere a retribuţiei şi a altor venituri, a nivelului de trai al populaţiei în cincinalul 197ti—1930.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1. — întregul personal muncitor va beneficia pînă la sfîrşitul cincinalului 1976—1980 de o majorare a retribuţiei tarifare în medie cu 30 la sută. In afara majorării, creşterea retribuţiei se va realiza şi prin trecerea personalului în trepte şi gradaţii superioare, prin acordarea sporului de vechime şi a altor sporuri prevăzute de lege.

Art. 2. — In actualul cincinal retribuţia netă minimă pe economie creşte de la 1 114 lei la 1 425 lei. Raportul dintre retribuţia minimă şi maximă pe economie se va menţine la nivelul actual de 1 : 5,53.

Art. 3. — Majorarea generală a retribuţiei tarifare a personalului muncitor se face în două etape : etapa I, 1977—1978 Şi etapa a Il-a, 1979—1980.

..."