Habitat 1976

Habitat 1976 [-]de Al. Ionescu 

Editura: -
Anul publicarii: 1976
Nr. volume:1
Nr. pagini: 458
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte Buna
Comentarii:

- 1976 - Al. Ionescu

Pret inclusiv TVA2Lei

Adaugă în coş
In stoc 1 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

PREFAŢA

Ritmurile înalte de dezvoltare social-economică, ştiinţifică şi culturală ale României socialiste, înscrierea fermă pe orbita edificării socialismului multilateral dezvoltat — obiectiv strategic fundamental al etapei actuale — sînl inseparabil legate de soluţiile novatoare elaborate şi transpuse în practică, îndeosebi, după Congresul al IX-lea, de politica realistă, profund ştiinţifică formulată în Programul Partidului Comunist Român.

Amplificînd stilul de gîndire şi conducere politică care a creat cîmp liber afirmării spiritului creator, au fost dinamizate toate sferele activităţii sociale, accelerînd ritmul de dezvoltare materială şi spirituală. In acest context secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, arăta că Scopul suprem al întregii noastre activităţi economico-sociale, ţelul suprem al politicii partidului nostru, esenţa misiunii sale istorice de transformare revoluţionară a societăţii şi de făurire a noii orînduiri este ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor, în concordanţă cu necesităţile fiziologice ştiinţific determinate şi cu cerinţele spirituale generate de progresul neîntrerupt al cunoaşterii umane.

Pe această linie, pornind de la premisa că problemele complexe ale habitatului contemporan ocupă un loc central în preocupările politicii partidului şi statului nostru, în comunicările ştiinţifice prezentate la Simpozionul Habitat 76, organizat în municipiile Bacău şi Gh. Gheorghiu-Dej, au fost dezbătute amplu şi cu competenţă.

De la bun început trebuie remarcat faptul că din problemele construcţiei economice, sociale, culturale

..."