In lumea cantului

In lumea cantului [-]de Hector Berlioz 

Editura: Muzicala
Anul publicarii: 1982
Nr. volume: 1
Nr. pagini: 235
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte buna
Comentarii:

Muzicala 1982 Muzicala Hector Berlioz

Stoc epuizat

Out stoc 0 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

MUZICA

MUZICA, arta de a emoţiona prin combinaţii de sunete oamenii inteligenţi şi dotaţi cu ureche specială şi experimentată. Definind astfel muzica, recunoaştem că nu o socotim, precum se spune, făcută pentru toată lumea. într-adevăr, oricare i-ar fi condiţiile de existenţă, oricare i-ar fi mijloacele de acţiune, simple sau complexe, blînde sau energice, observatorului obiectiv i-a apărut totdeauna clar că un mare număr de indivizi, neputîndu-i resimţi şi înţelege puterea, nu erau făcuţi pentru ea şi, prin urmare, nici ea nu era făcută pentru ei.

Muzica este în acelaşi timp un sentiment şi o ştiinţă; ea cere celui care o cultivă, interpret sau compozitor, o inspiraţie naturală şi cunoştinţe ce nu se dobîndesc decît prin îndelungate studii şi profunde meditaţii. Din îmbinarea ştiinţei cu inspiraţia ia naştere arta. Fără aceste condiţii, muzicianul nu va fi decît un artist incomplet, dacă merită să fie numit artist. Marea problemă a întîietăţii formării fără studiu faţă de studiu fără organizare, pe care Horaţiu n-a îndrăznit s-o soluţioneze în ceea ce-i priveşte pe poeţi, ni se pare la fel de dificil de rezolvat pentru muzicieni. Au existat unii oameni cu totul străini de ştiinţă, care au dat la iveală instinctiv melodii plăcute şi chiar sublime — ca de pildă Rouget de l Isle şi nemuritoarea sa Marsilieză; dar din aceste rare sclipiri de inspiraţie, luminînd doar o parte a artei, în timp ce altele, cu nimic mai prejos, rămîn în umbră, rezultă, ţinînd seama de natura complexă a muzicii noastre, că în cele din urmă aceşti oameni nu se pot număra printre muzicieni: EI NU ŞTIU.

Mult mai des se întîlnesc spirite metodice, calme şi reci, care după ce au studiat cu răbdare teoria, după ce au acumulat cunoştinţe,

Acest capitol a fost publicat cu aproape douăzeci de ani înainte într-o carte ce nu mai există şi din care sînt reproduse In prezentul volum diverse fragmente. Cititorul nu se va supăra, poate, să-1 regăsească mai înainte de a ne însoţi In studiul analitic, ce-1 vom întreprinde, al unor capodopere celebre ale artei muzicale.

..."