Nicolae Titulescu

Nicolae Titulescu [-]de Ion M. Oprea 

Editura: Stiintifica
Anul publicarii: 1966
Nr. volume: 1
Nr. pagini: 405
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte buna
Comentarii: Carte legata;

Stiintifica 1966 Stiintifica Ion M. Oprea

Pret inclusiv TVA2Lei

Adaugă în coş
In stoc 1 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

Capitolul I

PERSONALITATEA LUI NICOLAE TITULESCU

După primul război mondial, România, ca şi alte ţări, încheindu-şi procesul unităţii sale naţionale, a militat hotărîr şi consecvent, prin cele mai variate mijloace diplomatice, pentru menţinerea şi consolidarea statu-quoului european, stabilit prin sistemul tratatelor de la Versailles.

Angajîndu-se alături de marile puteri învingătoare, pe calea luptei pentru apărarea statu-quoului, România a căutat în acelaşi timp să-işi păstreze neştirbite independenţa naţională şi integritatea teritorială. Ea a urmat cu fidelitate linia generală a politicii franco-engleze participînd activ la numeroase acţiuni diplomatice întreprinse de marile puteri, şi chiar iniţiind unele măsuri de natură să sprijine şi să consolideze această linie de orientare.

Acţiunile diplomatice, în care s-a materializat orientarea politicii externe româneşti între cele două războaie mondiale, au antrenat în desfăşurarea lor o seamă de personalităţi atît din rîndurile partidelor burghezo-moşiareşti cît şi dinafară lor. Acela care însă a reuşit să dea o înaltă expresie artei de a conduce politica externă a României în cea mai tulbure perioadă dintre cele două războaie mondiale, acela care şi-a contopit năzuinţele proprii cu aspiraţiile de pace ale popoarelor şi care a făcut din apărarea intereselor ţării noastre peste hotare sensul însuşi al vieţii lui, a fost Nicolae Titulescu.

în toată activitatea sa diplomatică Titulescu a slujit fără abatere idealul păcii, al independenţei şi suveranităţii popoarelor. El a transformat aceste deziderate universale în piatra unghiulară a concepţiei sale care, prin conţinutul său de idei, priafirmarea şi aplicarea sa intransigentă în condiţiile internaţionale dintre cele două războaie mondiale, s-a situat pe linia

..."