Nuvela romaneasca contemporana

Nuvela romaneasca contemporana [-]de - 

Editura: Eminescu
Anul publicarii: 1974
Nr. volume: 1
Nr. pagini: 606
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte buna
Comentarii:

Eminescu 1974 Eminescu -

Stoc epuizat

Out stoc 0 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

ARGUMENT

Antologiile tematice sau pe genuri, privirile panoramice asupra unor genuri şi specii literare dintr-o perioadă dată au adesea acest defect că-şi caută justificarea de a fi în preexistenta genului, în relativă, uneori totală nepăsare de modul cum acest cadru convinge despre cauza literară, serveşte sau e servit. Se poate alcătui, nici vorbă, o antologie a nuvelei româneşti dintre cele două războaie. Dar cu ce efect ? Nici unul dintre prozatorii însemnaţi care au ilustrat epoca n-ar fi reprezentat acolo decît periferic, mai mult întâmplător şi îndeajuns de inadecvat (Hortensia Papadat-Bengescu, Liviu Rebreanu, chiar Gib Mihăescu, excelent romancier, mult mai palid ca nuvelist). Cîţiva prozatori ar lipsi cu totul (Camil Petrescu, G. Călinescu). Exceptîndu-i pe G. Brăescu (acesta cu o activitate ce continuă firul unor preocupări mai vechi) şi Pavel Dan (a cărui vocaţie de romancier, tragic anihilată, poate fi uşor ghicită din ţesătura nuvelelor), pe Mihail Sadoveanu din Hanu-Ancuţei şi pe Mateiu Caragiale, genul aproape că nu mai înregistrează alte nume vrednice a fi pomenite. Memorialiştii, care cu două decenii înainte de aceasta mai îngroşau tagma povestitorilor, scriu acum romane (E. Lovinescu, C. Stere) sau memorii, amintiri, jurnale, povestea propriei lor vieţi, iar povestitorii, cei care nu se pot lipsi de patima ficţiunii, îmbracă, ispitiţi de demonul sincronizării cu veacul, haina romancierului, chiar dacă le rămîne binişor largă. Am putea spune, de aceea, că o panoramă a nuvelei româneşti între cele două războaie ar arăta straniu, ea ar oferi despre proza epocii o imagine mai degrabă stingheritoare.

La întrebarea : care este locul nuvelei şi povestirii româneşti în ansamblul epicei actuale, apreciat şi în comparaţie cu marea perioadă literară oare a precedat-o ? — răspunsul ce se poate da sună sensibil diferit. Nici vorbă, romanul este şi acum genul

..."