Probleme de trigonometrie

Probleme de trigonometrie [-]de F. Turtoiu 

Editura: Tehnica
Anul publicarii: 1986
Nr. volume: 1
Nr. pagini: 375
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte buna
Comentarii:

Tehnica 1986 Tehnica F. Turtoiu

Stoc epuizat

Out stoc 0 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

PBEFAŢĂ

Lucrarea de faţă, conţinînd atît exerciţii şi probleme selecţionate din diferite lucrări şi reviste de specialitate precum şi probleme originale şi completări cu succinte expuneri teoretice, constituie un instrument important pentru ridicarea calificării şi reciclarea muncitorilor, maiştrilor, tehnicienilor şi proiectanţilor din economia naţională (sau pentru pregătirea unor examene de specialitate), putînd constitui în acelaşi timp un material auxiliar pentru cadrele didactice şi elevii din învăţămîntul mediu, necesar unei mai bune însuşiri de către elevi a noţiunilor ce se predau în şcoală.

Cele şapte capitole ce compun lucrarea cuprind atît exerciţii pentru însuşirea calculului trigonometric, cît şi probleme aplicative ale trigonometrici, îndeosebi în domeniul geometriei. Unele dintre problemele propuse au un grad de dificultate sporit, pentru rezolvarea cărora sînt necesare cunoştinţe de analiză şi algebră, care se capătă în ultimii ani de liceu, precum şi o anumită abilitate de calcul.

Cele peste 1000 de exerciţii şi probleme propuse oferă multiple căi de rezolvare. Este însă necesar şi indicat ca cititorul să abordeze analizarea fiecărui exerciţiu sau probleme propuse sub toate aspectele (domenii de definiţie, soluţii generale şi particulare etc.) în aşa fel încît rezolvarea să fie făcută riguros matematic.

In alcătuirea lucrării autorul a ţinut seamă atît de scopul urmărit, cît şi de sugestiile primite din partea unor specialişti cu multă experienţă în acest domeniu.

De menţionat că, pe parcursul finisării manuscrisului, autorul a adus o serie de corecturi şi completări conform preţioaselor sugestii date de tovarăşii conf. dr. O. D. Simionescu şi conf. dr. I. Săcuiu, care au efectuat controlul ştiinţific corespunzător (la această lucrare şi la lucrarea „Ecuaţii şi inecuaţii trigonometrice, de acelaşi autor, din care o mare parte de exerciţii sînt cuprinse aici), precum şi de completările sau adăugirile indicate de redacţia de matematică a Editurii tehnice, cărora le aduce mulţumiri.

..."