Teoria functiilor de o variabila complexa- culegere de probleme

Teoria functiilor de o variabila complexa- culegere de probleme [-]de Gh. Mocanu 

Editura: Didactica Si Pedagogica
Anul publicarii: 1970
Nr. volume:1
Nr. pagini: 400
Limba: Romana
Starea cartii: Foarte Buna
Comentarii:

Didactica Si Pedagogica 1970 Didactica Si Pedagogica Gh. Mocanu

Stoc epuizat

Out stoc 0 bucati
Starea fizica: Foarte buna

Citate

Citate carte:
"

INTRODUCERE

Culegerea de faţă conţine exerciţii şi probleme referitoare la conceptele şi rezultatele fundamentale de teoria funcţiilor de o variabilă complexă. împărţirea materialului pe capitole şi paragrafe s-a făcut avîndu-se în vedere atît conceptele şi rezultatele la care se referă cît şi metoda sau schema de raţionament în care se încadrează.

Capitolul I cuprinde în special exerciţii privind operaţiile cu numere complexe, avînd ca scop familiarizarea cititorului cu funcţiile remarcabile definite pe mulţimi de numere complexe, cum sînt: „modulul', „argumentul', „conjugatul', „exponenţiala', „funcţiile logaritmice', „funcţiile putere', „funcţiile trigonometrice' etc. Un număr însemnat de exerciţii este consacrat şirurilor convergente şi şirurilor sumabile de numere complexe şi de funcţii. Un grup de exerciţii se referă la elemente de topologia planului. Ultimul paragraf al acestui capitol este consacrat prezentării conceptului de drum si relaţiei de omotopie.

în prima parte a capitolului II se găsesc exerciţii privind conceptele de „serii de puteri formale' şi „serii formale convergente' precum şi exerciţii care au ca scop familiarizarea cititorului cu operaţiile uzuale cu serii de puteri formale. A doua parte a capitolului II conţine exerciţii şi probleme referitoare la conceptul de „funcţie olomorfă' şi la teoremele fundamentale privind funcţiile olomorfe, cum ar fi: teoreme de identitate, principiul maximului, teorema de invariantă a domeniului etc.

Capitolele III şi IV cuprind exerciţii referitoare la conceptele de funcţie armonică şi legătura ei cu cel de funcţie C-derivabilă, la integrala Cauchy, la calculul indexului unui drum, la calculul reziduurilor şi la aplicaţiile teoremei reziduurilor la calculul anumitor integrale reale improprii şi la sumarea unor serii. Exerciţii privind

I

..."